Aranysárkány fejléc kép
 
KOLBENHEYER MÓR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Sopron, 1873. február 3.
 
  evang. lelkész  
 
Arany János
Arany János
, akadémiai titkárnak üdvet!  
  A Loydpalotai börzeteremben, melynek ha nem épitője, de feldiszitője
Ferenc
Kolbenheyer Ferenc
fiam,
n
Jegyzet
Ferenc
Kolbenheyer Ferenc
fiam
Kolbenheyer Ferenc (1840–1881): a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezető építésze, számos fővárosi épület tervezője. Vesd össze az Akadémia 1866. jún. 16-án hozzá írt levelével ( AJÖM XIV. 165–166. ).
kettős magyar felirat megkivántatik. Ugy hiszem, e kivánatnak Nagyságodnál senki jobban megfelelhetne.
n
Jegyzet
A Loydpalotai börzeteremben
[szerkesztői feloldás]
...
kettős magyar felirat megkivántatik. Ugy hiszem, e kivánatnak Nagyságodnál senki jobban megfelelhetne
AJ
Arany János
nem vállalta a felkérést. Lásd VU 1873. 39. sz. szept. 28. 468.: „(A pesti uj börzeépület nagy díszterme.) E hó 24-én nyilt meg a pesti uj börzeépület diszterme.
[szerkesztői feloldás]
...
Valódi diszterem ez, vörös márványozott falakkal és ugyanilyen oszlopsorokkal. Az alsó emelettől a tetőig tart, s üveggel van fedve, egyik része pedig a Dunára, másik a Mária-Valeria utczára néz. A termet három részre osztja a két oszlopsor, mely karzatokat emel, az idegen látogatók számára. A mennyezetet élénk festmények, cirádák, terrakottából készült ornamentumok s aranyos arabeszkek ékítik. A falakon négy freskokép a kereskedelmet, hajózást, mezőgazdaságot és ipart ábrázolja. A bejárás fölött e magyar fölirat ragyog: »A verseny nyílt, a haza él, ha egy jobb tagja sem henyél. Hass, alkoss, gyarapits, s a haza fényre derül«.” Az első idézet
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Jóslat
[szerkesztői feloldás]
ott: „a nemzet él”
, a második
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Huszt című verséből való.
Bátorkodom tehát fiamat
Arany János
Arany János
, a nemzet nagyságánaka e legünnepeltebb tolmácsához, utasitani, legőszintébb indulattal maradván  
  Sopron, Februar 3kán 1873.  
  Nagyságod  
  igaz tisztelője