Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOLDY FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1873. február 24. után
 
  Kiirt czikkely  
  a M. T. Akadémia 1873 február 24-én tartott összes űlése jegyzőköny-  
  véből.
n
Jegyzet
a M. T. Akadémia 1873 február 24-én tartott összes űlése jegyzőkönyvéből
– Lásd AkÉrt 1873. 56.
 
  69. Az I-ső osztály jelenti, hogy a külföld számára
czé
Szerkesztői feloldás: czélba
vett Értesítő iránti új bizottságba
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
[szerkesztői feloldás]
,
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
r. és l. tagokat választotta
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
 
  A II-ik osztály szintén, hogy Ipolyi Arnold r. Keleti Károly és Pauler Gyula lev. tagokat
n
Jegyzet Ipolyi ArnoldIpolyi Arnold (1823–1886): besztercebányai, majd nagyváradi püspök; művészettörténész.
AJ
Arany János
szempontjából legfontosabb műve a Magyar mythologia (1854).
választotta.  
  E szerint a bizottság teljes lévén, közelebb összehivandó elnök választás és működésének megkezdése végett.  
  Kiadta  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár.  
  A II. osztály részéről választottak:  
  Say Mór urak.
n
Jegyzet
Jendrássik Jenő, Hunyady Jenő, Say Mór urak
Jendrássik Jenő (1824– 1891): orvos, fiziológus, biofizikus; Hunyady Jenő (1838–1889): matematikus; Say Mór (1830–1885): kémikus
 
  A bizottság összehivandó elnökválasztásra.  
 

Megjegyzések:

Csontszínű fol. 27,5×20,8 cm. 1. levél, 2. 226/69 Ak. Csak az aláírás és az „elnökválasztásra” közötti szakasz autográf