Aranysárkány fejléc kép
 
RÁTH MÓR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1873. március 30.
 
  Mélyen tisztelt
Arany
Arany János
úr!  
  Éppen most érkezvén m
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
g fia müvének első példányai,
n
Jegyzet
Éppen most érkezvén meg fia müvének első példányai
A délibábok hőse a szerző megjelölése nélkül jelent meg. A Vasárnapi Ujság így tudósított: „(»A délibábok hőse«,) mely a Kisfaludy-társaság jelen évi pályázatánál a költői beszélyre kitűzött 50 arany jutalmat elnyerte,
Ráth Mór
Ráth Mór
kiadásában, igen díszesen kiállítva, megjelent. A költeményből lapunk is közölt mutatványokat, melyekben az eleven leírás, a humoros előadás, gondos verselés mind jóra való költői tehetségre mutattak a névtelen szerzőben, ki most sem nevezte meg magát s a találgatások is mindeddig eredménytelenül maradtak.” VU 1873. 17. sz. ápr. 27. 205.
igen örvendetes kötelességemnek tartom, a legelső példányok elküldése alkalmával legőszintébb örömemet kijelenteni, hogy
László
Arany László
úr ily pompás kis könyvecskének szerzője. Mondhatom, nagy érdekkel olvastam az egyes iveket, és bár egynél több lapot találtam, mely várakozásomnak, és legalább az én gǔstǔsomnak nem felel meg teljesen – az egész mű a valóságos nagy talentǔm, a nagy mérvben müvelt elme, és egy nagy jövő zálogának benyomását tette reám.  
  Reménylem, ezen pár, gratulationak szánt szerény sorokat nem veszi egy üzlet embertöl rossz néven, kinek ezer baja es szenvedése között kevés ily örvendetes jelenséghez van szerencseje.  
  Szives öszinte tisztelettel  
 
Pest
Budapest
Mart. 30. 73  
  alázatos szolgája  
 
Rath Mór
Szerkesztői feloldás:
Rath Mór
Ráth Mór