Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁDY ÁRONNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1873. augusztus 28.
 
  MAGYAR  
  TUDOMÁNYOS  
  AKADÉMIA  
  784.  
  Nagytiszteletü Úr!  
  Gróf
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
akad. elnök urnak, folyó hó 1ő napjáról tett fölterjesztésére
n
Jegyzet
Gróf
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
akadémiai elnök úrnak, folyó hó 1ő napjáról tett felterjesztésére
– Ezt a levelet
Gyulai
Gyulai Pál
írta, mint az 1873. aug. 2-án
Szilády Áron
Szilády Áron
hoz írt leveléből kiderül: „Tegnap
Lónyay
Lónyay Menyhért
egy felterjesztést iratott velem a cultusministerhez, melyben 700 forintot kér arra, hogy a m. akadémia és kormány nevében ön,
Vámbéry
Vámbéry Ármin
és
Salamon
Salamon Ferenc
kiküldessenek a sept. 1-én
Páris
Párizs
ban tartandó orientalista congressussra. Az akadémia 200 forinttal járulna a kért 700 forinthoz s így egy-egy küldöttnek 300 ft utalványoztatnék. A küldöttséghez való csatlakozásra gr. Kuun Géza is felkéretnék, a ki talán a maga költségén megtenné ez utat.” ( GyPLev II. )
ma érkezett meg a nmltgu vallás- és közoktatási minister Úr válasza, mely szerint az Akadémia által az orientalisták sept. 1-én kezdendő nemzetközi gyűlésére Párizsba küldendő tagok költségeűl 500 ftot a helybeli kir. adóhivatalnál folyóvá tett; s egyszersmind a négy kijelölt tagnak, tehát Ön, gr.
Kuún
Kuun Géza
,
Salamon
Salamon Ferenc
és
Vámbéry
Vámbéry Ármin
urak
n
Jegyzet
gr.
Kuun
Kuun Géza
,
Salamon
Salamon Ferenc
és
Vámbéry
Vámbéry Ármin
urak
Kuun Géza (1838–1905): nyelvész, filológus, orientalista;
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
(1825–1892): történész, esztéta; Vámbéry Ármin (1832–1913): orientalista
számára franczia ajánló leveleket küld.  
  Minél fogva, – miután (az Akadémia részéről adni szándékolt 200 v’ 250 ft pótlással) 2–3 tag elküldése lehetségessé vált, – hivatalos tisztelettel kérem, sziveskedjék azonnal válaszolni személyét illetőleg, és gr.
Kuún
Kuun Géza
ra nézve, kinek felszólítására helyettesem
n
Jegyzet
helyettesem
Gyulai Pál
Gyulai Pál
, az I. osztály titkára
által felkéretett volt, hogy készek-e e küldetésben eljárni.  
  Irok most egy úttal
Salamon
Salamon Ferenc
nak,
n
Jegyzet
Irok most egyúttal
Salamon
Salamon Ferenc
nak
AJ
Arany János
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
nek, AJÖM XIV. 592. 491–492.
– gr.
Kuún
Kuun Géza
nak és
Vámbéry
Vámbéry Ármin
nek, hollétüket nem tudván, nem irhatok.  
  Tisztelettel  
 
Buda-Pest
Budapest
1873. aug. 28.  
  Nagytiszteletü Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár.
[szerkesztői feloldás]
Csak az aláírás és a ’főtitkár’ autográf
 
  Nagytiszt.
Szilády Áron
Szilády Áron
úrnak, mint a M. T. Akadémia Tagjának