Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1873. szeptember 21. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
elküldte a két kölcsönszerződést kötő – Pápay Ferenc és Bajó László – részéről kifizetett 600 ill. 48 forint kamatot.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2363. 1873. szept. 21.: „Vettem köszönettel mind a
Pápai
Pápay Ferenc
részéről küldött 600, – mind a
Bajó L.
Szerkesztői feloldás: Bajó László
éról való 48 ft kamatot, s az utóbbira nézve fogadd e sorokat megnyugtatásúl,
Pápai
Pápay Ferenc
nak pedig vágd le e levél másik lapjára irt elösmerést.”