Aranysárkány fejléc kép
 
GYŐRY VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1873. december 6. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Győry
Győry Vilmos
XIX. századi költői antológiát szándékozott kiadni s ebbe kért
Arany
Arany János
tól verseket.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Győry Vilmos
Győry Vilmos
nak, 2366. 1873. dec. 6.: „Becses felszólitásának szivesen és örömmel tennék eleget, de munkáim kiadási joga még egy darabig
Ráth Mór
Ráth Mór
t illeti, s én oly engedélyt, mi neki talán üzleti hátrányára szolgálna, kiadni magamat feljogosítva nem érzem.”
Győry Vilmos
Győry Vilmos
(1838–1885): költő, író, műfordító. 1862 és 1876 között orosházi, 1876-tól pesti ev. lelkész. 1868-tól a Kisfaludy Társaság, 1872-tól az Akadémia levelező tagja. Versei, beszélyei, műfordításai több lapban és folyóiratban, így a SzFben és a Ko-ban is megjelentek; a Kisfaludy Társaság Shakespeare-sorozatában: Minden jó, ha jó a vége (XII. 1872), szonett-fordításai (XIX. 1878); Győry Vilmos költeményei (1886), Győry Vilmos elbeszélései (1888). A XVIII. kötet 5 Győry- (melyekből 2 elveszett), kötetünk 2 AJ- és 2 elveszett Győry-levelet közöl