Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – BALLAGI MÓRNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1874. január 29.
 
  Igen tisztelt barátom,  
  Egy vidéki szegény özvegy
n
Jegyzet
Egy vidéki szegény özvegy
Benkő Mihályné Birizdó Mária, szalontai ismerős. „Birizdó József ismert nevű ügyvéd volt
Szalontá
Nagyszalonta
n.
[szerkesztői feloldás]
...
Elhunyt 1852 tavaszán” ( AJÖM XIII. 443.): egy családhoz tartozhattak. Vesd össze:
AJ
Arany János
Benkő Mihályné Birizdó Máriá
Benkő Mihályné Birizdó Mária
nak, 2370. 1874. febr. 4.
– ismerősöm – utasítást kér tőlem, miképp juttathatná be ő a fiát a pesti protestáns árva intézetbe. Miután ennek, úgy hallom, te vagy az elnöke,
n
Jegyzet
Miután ennek, úgy hallom, te vagy az elnöke
Ballagi
Ballagi Mór
volt „az ág. hitv. és helv. hitv. orsz. árvaegylet elnöke és történetírója ( Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Ladányi Sándor.
Bp.
Budapest
, 1977. 41.)” ( Scheiber 1982. )
kérlek, légy szíves nekem pár sorban megírni (ha ugyan nincs remény veled közelebb az Akadémiában találkozhatnom), a mit én e tárgyban nem tudok, én pedig épen semmit sem tudok. Jelesül:  
  1. Felvétetnek-e vidékiek?  
  2. Hány éves korban és hány éves korig tanulhatnak ott?  
  3. Átalában mit kell tennie, a ki fiát oda felvétetni akarja? Van-e hely? és mikor lehetne folyamodni? stb.  
  Magamnak sem kellemes, ilyen dolgok után kérdezősködni, de a vidéki nép azt hiszi, hogy itt
Pest
Budapest
en egyéb dolgunk sincs, mint az ő megbízásaikat végezni.  
  Kérem becses válaszodat.  
 
Bpest
Budapest
1874 január 29.  
  igaz tisztelőd  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ballagi
Ballagi Mór
(1848-ig
Bloch
Ballagi Mór
) Mór (1815–1891): nyelvész, teológus, egyházi szerző: 1840-től az Akadémia levelező, 1858-tól rendes tagja; 1855 és 1877 között a pesti prot. teológia tanára, a ProtEgyhIskLap és a ProtTudSz szerkesztője. A XVI. kötet 2 AJ-, kötetünk 1 AJ-levelet és 2 üzenetet tartalmaz.