Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÉL PIROSKÁNAK Karlsbadon, 1874 julius 30-án.  
  Kedves kis
Piroská
Széll Piroska
m! Miután te olyan jó voltál, hogy irtál nekem egy elég hosszú levelet, én is külön válaszolok neked. Gondolom ugyan, sokszor kellett mondani a nagymamának: „
Piroska
Széll Piroska
ne ugrálj, irj már a nagyapának, mikor irsz már a nagyapának? majd nem hoz Karlsbadból semmit” – – de most is jókor van. Hallom, hogy vizsgát akarsz tenni:
n
Jegyzet
Hallom, hogy vizsgát akarsz tenni
Szél Kálmán
Széll Kálmán
1877. márc. 10-i levele sógorának, Kassay Ignácnak:
Piroská
Széll Piroska
t „
[szerkesztői feloldás]
a
z ősszel köziskolába adtam be, – eddig magánúton tanult, – most az állami fensőbb leányiskola 1-ső osztályába jár.” ( Rolla 1944. 98.) – Az
AJ
Arany János
említette vizsga a magántanulás része lehetett:
Piroská
Széll Piroska
t 1876 tavaszáig
Karacs Teréz
Karacs Teréz
(1808–1892) tanította, aki a miskolci felső leányiskola és nevelőintézet (1846–1859) és a kolozsvári elemi és felsőbb leányiskola után 1863-tól a Teleki család nevelőnője volt, majd 1865-től magántanárként dolgozott
Pest
Budapest
en ( Voinovich 1938. 249. és Rolla 1944. 96.).
igaz-e? és nem félsz tőle egy kicsit? Nem kell attól félni, kedves leányom, a mit az ember tud, bátran mondja el, akárki előtt.  
 
Lovasi Róza
Lovassy Róza
n
Jegyzet
Lovasi Róza
Lovassy Róza
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
lánya ( Rolla 1944. 108.)
ma itt van az édes anyjával; kérdeztem tőle, látott-e téged, mikor átjöttek
Pest
Budapest
en, azt mondotta, hogy igen. Kérdeztem, hogy hát
visszafelé-menet
[bizonytalan olvasat]
visszafelémenet
meglátogat-e majd téged? azt felelte, hogy nem lehet, mert akkor nem állanak meg
Pest
Budapest
en. Igy hát csak izeni tőlem, hogy ölel, csókol tégedet.  
  Születésed napjára én is akartam neked valamit küldeni, de nem tudtam kitalálni, hogy mit küldjek; holmi broche-félét
n
Jegyzet
broche-félét
– melltű-félét (fr.)
nem akartam, az van már neked elég, más valami ügyes pedig nem akadt szemem elé. Van itt most valami nagy kaska, a miben az asszonyok kiflit hordanak a reggelihez; nem igen szép fonás, valami hársfa héjjból, rajta veres haraszból
n
Jegyzet
haraszból
– hárász, haraszt, harasz: hímzésre, bojtkészítésre való színes gyapjú- fonál ( Tájszótár )
czifraság, és nagy betüvel az egyik oldalán  
  olyat akartam venni, mert
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
néniéknél
 [!]
[sic!]
is láttam, de nagy helyet foglal el, postán bajos is volna küldeni, meg nem is igen szép,
Pest
Budapest
en végig nem mennél vele az utczán, csak ide való, kiflitarisznya, a mint mondám. Igy hát abba hagytam.  
  De látom, nem igen lehet erre a papirra olvashatólag irni. Az a baj, hogy a papir vékony, a toll vastag, és a tinta erős. Azért jobb lesz bezárnom, azzal a jó kivánattal, hogy az Isten téged kedves
Piroská
Széll Piroska
m, tartson meg friss egészségben hazamenetelemig és azután is. Jó légy, megfogadd a nagymama szavát és ne bosszantsd sokat.  
  Ölellek, csókollak, édes kicsim, szászzor és ezerszer, s maradok  
  szerető nagyapád  
 
Arany János
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Címzés: Széll Piroska kedves kis unokámnak, szeretettel Budapesten.