Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AZ ARANY-CSALÁDNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Karlsbad, 1874. augusztus 7.
 
 
[szerkesztői feloldás]
„Megúnta évről évre az ,egyhanguságot’, melyet sokszor panaszol levelében. Rendesen már két hét multán a hazautazás felől gondolkozik. Apró ajándékokat vásárol az otthoniaknak.”
A fejem fő, mit vegyek hazavinni. Ez a fürdői élet legkeservesebb része; ott ügyetlenkedni, nyelves kalmárnék közt; bizony nagy sor.  
 

Megjegyzések:

Voinovich
Voinovich Géza
Arany-életrajzából nem derül ki, hogy a levél
AJ
Arany János
feleségéhez vagy fiához szól, ez magyarázza az összefoglaló címzést. Utalás a levélre: Voinovich 1938. 227–228.