Aranysárkány fejléc kép
 
TOLDY FERENC – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1874. augusztus 31.
 
  A M. Akadémiai Főtitkári Hivatalnak  
  Jakab Elek úr „Sándor Pál s az erdélyi nemzeti fejedelemség” című második értekezése, a Történelmi Tár XX-dik kötetében sajtó alatt levén, a Szerző úr kéréséhez képest, a Történelmi Bizottság nevében és budgetjére előlegűl 120 ftnak szíves utalványozását kérem.  
  Budapest, augustus 31. 1874.  
 
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
 
  mint a Tört. Bizottság Előadója