Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1874. szeptember 11. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
Pápai Ferenc
Pápay Ferenc
kérését tolmácsolja: hadd fizesse a kamatot október 1-je helyett 20-án. Beszámol
Piroska
Széll Piroska
ottlétéről és meghívja
Arany János
Arany János
feleségét
Szalontá
Nagyszalonta
ra.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2386. 1874. szept. 11: „Miután a Pápai-féle kamatra oct. 1-én nincs elkerűlhetlen szükségem: tekintve, hogy ő ez ideig mindenkor pontosan, néha pár nappal előre is, fizette a kamatokat, szívesen beléegyezem a fizetés elhalasztásába oct. 20-áig, csakhogy akkor bizonyos legyen, mert kilátásom van annak kellő elhelyezésére.
[szerkesztői feloldás]
...
Örvendünk, ha találtok otthon olyat, a mi csak némi részben is szórakoztasson, s ha ebben
Piroska
Széll Piroska
eleven csacskaságának is van valami része.”
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
„Mindazáltal, köszöni szives meghivástokat, de nem akar most lemenni
Szalontá
Nagyszalonta
ra”.