Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest, 1874 sept. 11.  
  Kedves öcsém,  
  Miután a Pápai-féle kamatra oct. 1-én nincs elkerűlhetlen szükségem: tekintve, hogy ő ez ideig mindenkor pontosan, néha pár nappal előre is, fizette a kamatokat, szívesen
belé egyezem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: beléegyezem
a fizetés elhalasztásába oct. 20-áig, csakhogy akkor bizonyos legyen, mert kilátásom van annak
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: kellő
elhelyezésére.  
  Szives voltál
Piroská
Széll Piroska
ról és illetőleg a magatok hazaérkezéséről már két izben is tudosítni, mire a választ – rosz levélirói qualitása miatt, – nőm elmulasztotta.
n
Jegyzet
Szives voltál
Piroská
Széll Piroska
ról és illetőleg a magatok hazaérkezéséről már két izben is tudosítni, mire a választ
– rosz levélirói qualitása miatt, – nőm elmulasztotta – Ezt a két levelet
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
feltehetőleg
AJ
Arany János
feleségének írta.
Örvendünk, ha találtok otthon olyat, a mi csak némi részben is szórakoztasson, s ha ebben
Piroska
Széll Piroska
eleven csacskaságának is van valami része. Mi úgy megszoktuk ezt a kis bohó, örökké mozgó teremtést magunk körűl, hogy eleinte kivált nagyon megéreztük távollétét, sőt’ a nagymama, ki mindenüvé vitte magával, még most is némileg érzi hiányát, és kevesebbet jár ki a miatt, mert restel egyedűl járni.
Csengery
Csengery Antal
éknél csak egyszer-kétszer volt azóta, másutt meg épen nem. Mindazáltal, köszöni szives meghivástokat, de nem akar most lemenni
Szalontá
Nagyszalonta
ra, részint mert itthon az őszi beszerzésekkel, fa vágatással stb. lesz elfoglalva, részint mivel
Laczi
Arany László
, ha mehet, a jövő héten már elindúl keleti útjára,
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
, ha mehet, a jövő héten már elindúl keleti útjára
– Vesd össze Arany László: Törökföldi vázlatok ( BpSz 1875. 7. köt. 102–105.). Az utazásról való tudósítás „a múlt ősz”-ről szól (102.).
s nem akarja „az öreg urat” egyedűl hagyni, ki részéről most már, az akadémiai idő közeledtével, szintén nem mehet, annál kevésbbé, mert nem lenne a ki itt a hivatalban pótolja,
Gy. P.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai Pál
Gyulai Pál
is Erdélybe készűlvén lerándulni.
n
Jegyzet
Gy. P.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai Pál
Gyulai Pál
is Erdélybe készűlvén lerándulni
– „Az akadémiát és Kisfaludy-társaságot
Fábián G.
Szerkesztői feloldás:
Fábián Gábor
Fábián Gábor
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
és Toldy István képviselték.” Az aradi színház megnyitása. (Szept. 21–22.). VU 1874. 39. sz. szept. 27. 617. Vesd össze: Papp Ferenc 1941. II. 307.
 
  Az időjárás itt is száraz, meleg volt sep
t
Beszúrás
emberben, egész mostanig, az éjjel esőre vált, s talán meghűvösödik. Gyümölcs a piaczon itt van elég, de oly rosz, hogy hazahozva tüstént rothadni kezd: átalában rosz esztendő ez a gyümölcsre is.  
  Különben jól vagyunk, oly állapotban, mint láttál, s ölelünk csókolunk benneteket mindnyájan  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtár B 9101.