Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÉL PIROSKÁNAK Budapest, 1874 szept. 11.  
  Édes kis
Piroská
Széll Piroska
m! Te jó kis leány voltál, mert irtál egy levelet a nagymamának, de csak egyet, pedig azt igérted, hogy minden héten fogsz irni, nem lenne szép, ha megfelejtkeznél igéretedről.  
  Hallom ugyan, hogy miben szorgalmatoskodtál, hogy már dagasztottál is, azon kivül tanulsz is édes apádtól. Ezt jól teszed, édes kis leányom. De valami jutott eszembe: ez a szalontai tartózkodásod épen alkalmas lett volna arra, hogy édes apád mondjon neked valamit arról, a mit ő legjobban tud, s mire téged itthon még senki sem tanított: a keresztyén vallásról, az Istenről, az első emberekről, a miket tudom szeretnél tudni, mert imádkozni szeretsz, és vallásos érzésü kis leány vagy; de még eddig ilyesmit nem tanultál. Kérdezd meg hát édes apádtól, hogy helyesli-e ő is, a mit én mondok; pár hét alatt megtanulnád te a legszükségesebb tudnivalót. A kisasszonyod ezekre nehezen fog megtanítani, mert azt sem tudom, micsoda vallásu.
n
Jegyzet
A kisasszonyod ezekre nehezen fog megtanítani, mert azt sem tudom, micsoda vallásu
Szél Piroska
Széll Piroska
1876 őszéig magánúton tanult (vesd össze AJ
Szél Piroska
Széll Piroska
nak, 2381. 1874. júl. 30.); 1876 tavaszáig
Karacs Teréz
Karacs Teréz
tanította ( Voinovich 1938. 249.), aki református vallású volt.
 
  Jól viseld magad és szépen, édes kis leányom, ne pajkoskodj’ sokat. Köszöntjük és csókoljuk édes apádat,
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsit, téged is ezerszer, édes kis madaram! én pedig maradok  
  szerető nagyapád  
 
Arany János
Arany János
.
 
 

Megjegyzések:

Címzés: Széll Piroska kedves unokámnak, szives szeretettel
Szalontá
Nagyszalonta
n.