Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1874. szeptember 17.
 
  MAGYAR  
  TUDOMÁNYOS  
  AKADÉMIA  
  830.  
  Tisztelt Uram!  
  Akadémiai másodelnök úr
n
Jegyzet
Akadémiai másodelnök úr
Csengery Antal
Csengery Antal
(1871. máj. 17. óta)
az aradi színháznak folyó hó 21-én tartandó ünnepélyes megnyitására
n
Jegyzet
az aradi színháznak folyó hó 21-én tartandó ünnepélyes megnyitására
– A színházat 1874. szept. 21-én nyitották meg, a király jelenlétében. A megnyitó műsorban
Szász Károly
Szász Károly
Prolog az aradi szinház megnyitására c. versét Szerdahelyi-Prielle Kornélia szavalta el. +(
Varga János
Varga János
: VU 1874. 39. sz. szept. 27. 617– 618.)
ottani rendes tagon kívül Önt és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
r. tagot nevezte ki.
n
Jegyzet
Fábián Gábor
Fábián Gábor
ottani rendes tagon kívül Önt és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
r. tagot nevezte ki – „Az akadémiát és Kisfaludy-társaságot
Fábián G
Fábián Gábor
.,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
és Toldy István képviselték. (
Szász Károly
Szász Károly
hivatalos elfoglaltatása miatt nem jöhetett le).” (Ugyanott 617.) Vesd össze:
AJ
Arany János
levele
Fábián Gábor
Fábián Gábor
nak, 1874. szept. 17. AJÖM XIV. 739.
 
  Midőn tehát szerencsém van e küldetés elvállalására felkérni, egyszersmind tudatom, hogy felvagyok hatalmazva az úti költség utalványozására.  
  Tisztelettel  
  Budapest 1874. sept. 17.  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár.  
  Ngǒs
Szász Károly
Szász Károly
úrnak.  
 

Megjegyzések:

Magántulajdonban. Csak az aláírás és a ’főtitkár’ autográf.