Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest 1874 oct. 4-én.  
  Kedves öcsém,  
  A
Pápay Ferencz
Pápay Ferenc
nek szóló nyugtatványt ide rekesztve küldöm. Nagyon pontos fizető: be sem várta az oct. 20-ig adott haladékot.  
  Leveled többi része igen fájdalmasan hatott meg bennünket. Tehát még sem lett volna elég a balsors üldözése?
n
Jegyzet
Tehát még sem lett volna elég a balsors üldözése?
– Vesd össze a „Halálozások” rovatban: „dr.
Balogh Elekné
Balogh Elekné Ercsey Vilma
, szül.
Ercsey Vilma
Balogh Elekné Ercsey Vilma
asszony, 21 éves korában
N.-Szalontá
Nagyszalonta
n” ( VU 1874. 32. sz. aug. 9. 509.); „
Ercsey Sándorné
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
, szül.
Nagy Karolina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
, elhunyt
N.-Szalontá
Nagyszalonta
n 44 éves korában azon bánat következtében, mely fia
[szerkesztői feloldás]
Lajos
Ercsey Lajos
és leánya egymás után történt halála miatt sujtotta” ( VU 1874. 43. sz. okt. 25. 685.).
Azonban, kedves öcsém, légy jó reménységgel. Talán, a rátok mért gyakori csapások után, hajlandóbb vagy a kétségbe esésre, mint különben. Meglehet, hogy
Elek
Balogh Elek
n
Jegyzet
Elek
Balogh Elek
Balogh Elek,
Ercsey Vilma
Balogh Elekné Ercsey Vilma
férje
is, azok után, a miken átment, családja tagjai gyógyítása körül nem bizik annyira magában, mintha idegenekkel volna dolga, s azért közli más orvossal, azért tart consiliumokat, ha még nincsen is oda fejlődve a betegség, hogy consilium tartása lenne szükséges. És ezt helyesen teszi, mert az eddigi kínos emlékek nyomása alatt, nem annyira szabad és elfogulatlan az ő lelke, mint egy idegen orvosénak kell lenni. Adja isten, hogy mire levelem oda ér, minden jobbra fordult legyen!  
  Hanem azzal a mi kis leányunkkal mit csináltok ily körűlmények közt? Irok az apjának, hogy vigye onnan, magához, vagy akárhova, vagy hozza már fel: hiszen az borzasztó, hogy ily házi körülmények közt ott alkalmatlankodjék.  
  Isten vegyen ótalma alá már végre benneteket!  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtár B 9101.