Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1874. november 22. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
Pápay Ferenc tartozásának biztosabb visszafizetése érdekében azt javasolta, hogy a tartozást a szerződés kezeseinek tulajdonára is írassák rá; küldje el neki
Arany
Arany János
az ő kötelezvényüket.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2394. 1874. nov. 22.: „Köszönöm szives figyelmedet a Pápai-féle adósság nagyobb biztositéka iránt; de én – a mint
Kálmán
Széll Kálmán
nak szóval is elmondtam – nem akarom azt a lépést megtenni oly emberek ellenében, kik nekem nem tartoznak.”