Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest, l874 november 22.  
  Kedves öcsém,  
  Köszönöm szives figyelmedet a Pápai-féle adósság nagyobb biztositéka iránt; de én – a mint
Kálmán
Széll Kálmán
nak szóval is elmondtam – nem akarom azt a lépést
meg tenni
Szerkesztői feloldás: megtenni
oly emberek ellenében, kik nekem nem tartoznak. Nem venném a lelkemre, hogy
P.
Szerkesztői feloldás:
Pápay
Pápay Ferenc
fizetés-képtelensége esetében a kezesek exequaltássanak:
n
Jegyzet
exequaltássanak
– végrehajtást szenvedjenek (lat.)
tehát mire való az egész túlbiztositás? Az a szegény ember barátságból – vagy tán mert
P….
Szerkesztői feloldás:
Pápay
Pápay Ferenc
, ha megszorúl 1–200 f¯ttal segít rajta; – odairta a nevét a kötelezvényre: most én azért
[törölt]
« egész »
talán egész fekvőségét megterheljem, hogy ne is mozdulhasson? Bízom a szerencsére: ha az eddigi hypotheca
n
Jegyzet
hypotheca
– letét; jelzálog (gör.–lat.)
nem elég, készebb vagyok a tőkét vagy egy részét veszélyeztetni, mint jóhiszemű ártatlan emberek romlását okozni.
n
Jegyzet
készebb vagyok a tőkét vagy egy részét veszélyeztetni, mint jóhiszemű ártatlan emberek romlását okozni
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
visszaemlékezése szerint „az óvatosság csakugyan fölösleges is volt, mert a főadós a kölcsönösszeget, pár év múltával, saját vagyonából pontosan visszafizette.” AJÉ 187.
Így hát ezért a
köelezvényt
Szerkesztői feloldás: kötelezvényt
leküldeni szükségesnek sem láttam. Ha gondolod azonban, hogy
P…
Szerkesztői feloldás:
Pápay
Pápay Ferenc
nál nincs biztos helyen az egész követelés: közelebbi kamatfizetéskor az én részemet mondjuk fel: azt én valahol, például a ti takarékpénztárotokban, elég jól gyümölcsöztethetném, vagy itt, a szálló árak mellett, valami kunyhót ragasztanék rajta, hol magamat életem végsö éveire csendesen meghúzhatnám. Erről beszélhetünk, gondolkozhatunk: de a kezesek megrontásáról (atyámfia is, az anyja Megyeri leány volt mint az enyém, és nem távol rokonok), arról ne. Így aztán a hypotheka elég lenne, bármily időben, a te követelésed biztosítására.  
  Hallom, sokat szenvedsz a fejeddel: több mozgást és hajtó vizeket ajánlok. Én is bajlódom a fejemmel, nem hogy fáj, hanem hogy tompa, és szédeleg. De már az enyém régi dolog; most-télen azonban igen gyakori, sőt folytonos.
n
Jegyzet
De már az enyém régi dolog; most-télen azonban igen gyakori, sőt folytonos
– Lásd
AJ
Arany János
1866. febr. 18-án
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelét (2039.).
Különben megvagyunk a szokott állapotban.  
  Áldjon meg a jó isten, édes öcsém!  
  szerető rokonod  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.