Aranysárkány fejléc kép
 
TOLDY FERENC – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1875. március 2.
 
  Őszintén tisztelt és szeretett barátom, 1817-ben martius 8-ika előtti vasárnap martius 2-ika volt,
n
Jegyzet
Őszintén tisztelt és szeretett barátom, 1817-ben martius 8-ika előtti vasárnap martius 2-ika volt
– Vesd össze
Toldy
Toldy Ferenc
és
AJ
Arany János
1875. márc. 2. előtti üzenetváltásával (Függelék I.), amelyben
AJ
Arany János
a keresztelő napját írta meg.
s így épen ma telik be ismét egy éve áldott életednek. – Ha Téged, szívesen szeretett barátom, a Magyarok Istene oly épségben és erőben, annyi örömek közt és annyi évig tart meg, a mily buzgón s egész szívből kivánom, úgy Te boldognak érzended magadat, irodalmunk pedig irigyletre méltó művekkel fog még gazdagodni. – Fogadd e napon szívesen meleg kézszorítását legigazabb tisztelődnek  
 
Toldy F.
Toldy Ferenc
 
 

Megjegyzések:

kallódik