Aranysárkány fejléc kép
 
GYŐRY VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1875. június 5. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Folyamodhat-e az Edl-ösztöndíjért egy harmadéves orvosnövendék, s nem dőlt-e már el a döntés titokban valaki javára.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Győry Vilmos
Győry Vilmos
nak, 2401. 1875. jún. 5.: „Hogy a stipendiumért 3-ik osztályu növendék is folyamodhatik, azt hiszem a szerkezetből”; „Azon kérdésre, hogy in petto nincs-e valakinek eligérve, épen úgy nem felelhetek, mintha azt kérdezné tisztelt barátom, hogy péld. a Nádasdy-jutalom, a birálók összejátszása által, nincs-e valakinek szánva.”