Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1875. augusztus után
 
  Édes barátom, az a sok mindenféle izgalom, mely jul. és aug. hónapokban megrohant a term.-vizsgálók gyülése alkalmából,
n
Jegyzet
az a sok mindenféle izgalom, mely jul. és aug. hónapokban megrohant a term.-vizsgálók gyülése alkalmából
– A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének XVIII. vándorgyűlését 1875. aug. 29-i kezdettel Előpatakon rendezték.
ki ejtette eszemből ezt a dolgot. Azért késtem el vele.
n
Jegyzet
Azért késtem el vele
– Amennyiben
Szilágyi István
Szilágyi István
előző évi munkáinak jegyzékét küldte el megkésve, az már nem kerülhetett be az Akadémiai Almanachba.
Talán ez év végén látlak
Pest
Budapest
en. Az én istenem áldjon meg!  
 
SZILÁGYI ISTVÁN
Szilágyi István
.