Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1875. november 30.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Rozvány György
Rozvány György
10%-os kamatra kölcsönt szeretne
Arany
Arany János
tól felvenni.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2417. 1875. dec. 10.: „Késett válaszom nov.
[szerkesztői feloldás]
ember
30-án kelt szives soraidra
[szerkesztői feloldás]
...
. Megvallom, rég elhatározott szándékom volt azt a 10000 ftot
Pápay
Pápay Ferenc
felmondása esetére nem adni ki többé mint magánkölcsönt, hanem takarékpénztárba tenni. És ehhez most is inkább ragaszkodnám. Nem akarnék, kivált jó barátom irányában, a hitelező és adós közti feszűltségre valaha okot és alkalmat szolgáltatni; s az ember, magán kölcsönnél, soha sem tudja, miféle eshetőségek fordulnak elő jövendőben. Én, kinek az a kis összeg majdnem egész éltem keresményét teszi, s melynek kis jövedelmére ide stova
 [!]
[sic!]
szorulni fogok magam és családom, takarékpénztári pontos kamatfizetésre vagyok útalva. Talán jobb is volna, ha
Rozvány György
Rozvány György
barátom onnan venné majd ki, hiszapr. 1-áig kieszközölhetné, hogy az, a szalontai pénztárból, azonnal neki adassék kölcsön.
[szerkesztői feloldás]
...
Az általa igért 10% kamat és hogy tőkekamat adóját ő nekem megtéritendi (mert azt itt, és énrám vetik ki) szintén felveendő volna a feltételek közé.”