Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KORODA PÁLNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. január 10.
 
  Tisztelt uram,  
  Megbocsát nekem, ha mint tört kedélyü, beteg ember,
n
Jegyzet
mint tört kedélyü, beteg ember
– Lásd
AJ
Arany János
1873. márc. 24-én Balogh Eleknek írt levelét (2349.).
ki a mellett prozai teendőkkel elhalmozva, alig foglalkozom valaha költői dolgokkal, csak röviden válaszolok becses soraira. Ha kegyed úgy véli, hogy nevem odafüggesztése müvének bármi csekély előnyére válik:
n
Jegyzet
Ha kegyed úgy véli, hogy nevem odafüggesztése müvének bármi csekély előnyére válik
Koroda Pál A Tulvilág Komödiája c. drámai költeményéről van szó, amely 1876-ban jelent meg Budapesten, a Weiszmann testvérek könyvnyomdájában. A kötetet, amely ma a nagyszalontai múzeumban található,
Koroda
Koroda Pál
AJ
Arany János
-nak dedikálta:
Arany János
Arany János
nak mély tisztelete csekély jeléül A Szerző.
AJ
Arany János
számos megrovó bejegyzést tett; „ sztétikai esztétikai ítéletét egyetlen rövid kijelentésbe sűríti, melyet feltehetőleg utólag, a mű ismeretében ír a neki szóló ajánlás alá: »Nem kell«.” Hász-Fehér, kézirat.
teheti bizvást. A küldött mutatványokból úgy látom, hogy a munka sokat ígér; azonban ily tárgyaknál az egész compositio határoz leginkább; s az ilyenekre áll az, hogy lehet az ember
Dante
Dante, Alighieri
,
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
, vagy legalább
Madách
Madách Imre
– de „mediocribus esse poëtis  
  Non dî, non homines, non concessere columnae.
n
Jegyzet
„mediocribus esse poëtis Non dî, non homines, non concessere columnae”
– „Non homines, non di, non concessere columnae”:
Horatius
Horatius, Flaccus Quintus
: De arte poetica. Magyarul: „Ám közepes költőn soha ember, / isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!” (Muraközy Gyula ford.)
Látom a skepsist a közlöttekből, de a feloldást nem: azt az egésznek kell meghoznia, s remélem meg is hozza, mert a
nélkül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nélkűl
nincs harmonia, nincs költészet.  
  Fogadja üdvözletemet!  
  Budapesten, 1876 januar 10.  
  Szives tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz Koroda Pál 1876. jan. 10. előtti levelére (2421.)