Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest, 1876 jan. 17.  
  Kedves öcsém,  
  Úgy kell lenni, hogy te nem kaptad meg
a
Beszúrás
közelebbi leveledre irott válaszomat;
n
Jegyzet
Úgy kell lenni, hogy te nem kaptad meg a közelebbi leveledre irott válaszomat
– azaz
AJ
Arany János
1875. dec. 19-én írt levelét (2420.)
mert különben, a mint arra visszaemlékszem, abban már kijelentettem volt beléegyezésemet a kölcsönfeltételek oly módosításába, minőt most velem közleni sziveskedtél. Legalább én úgy emlékszem, hogy nem kivántam többet, csak  
  a) betáblázást, mint fő zálogra, a szalontai házra és ingatlanokra, feltéve hogy ezek tehermentesek.  
  b) A homoroghi birtokra, mint mellékjelzálogra.
(Sőt erre úgy tetszik csak előjegyzést irtam)
Beszúrás
n
Jegyzet
A homoroghi birtokra, mint mellékjelzálogra. (Sőt erre úgy tetszik csak előjegyzést irtam)
Magyar-Homorog: nagyközség Bihar vármegye mezőkeresztesi járásában; Oláh-Homorog: nagyközség Bihar vármegye nagyszalontai járásában. – Előjegyzés: az a bírósági intézkedés, amelynél fogva a telekkönyvbe bevezetett ingatlanokra nézve dologi jogok keletkeznek, változnak és elenyésznek (Pallas).
 
  c) Egyszerű kezességet. (Ez utóbbit talán szintén betáblázási engedélylyel
n
Jegyzet
betáblázási engedélylyel
– betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
irtam volt, mely szükség esetén foganatba vehető legyen; de
Balog M.
Szerkesztői feloldás: Balog Mihály
és
Pápay Ferencz
Pápay Ferenc
kettős kezességök mellett ettől is elállok
[törölt]
« , »
.
Beszúrás
)  
  De minek foglalkozom én e dolgokkal, melyeket úgy is csak tél-túl értek: hiszen jó kézben van az ügy: rád bizom teljesen és felhatalmazlak, hogy legjobb belátásod szerint vagy a szerződést kösd meg Rozvány György barátommal (kinek levelét visszazárva küldöm) vagy annak idejében gondoskodjál a pénznek takarékpénztári elhelyezése iránt. Én a
régi
Beszúrás
szerződést
Elek
Balogh Elek
től
n
Jegyzet
Elek
Balogh Elek
től
Balogh Elektől
visszaküldöm, hogy kéznél legyen, mikor kell. Addig is ölellek és köszönöm fáradságodat.  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Nénéd válaszát ide zárva szintén küldöm.
n
Jegyzet
Nénéd válaszát ide zárva szintén küldöm
– Ez a levél nem maradt fenn.
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.