Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1876. március 14. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
megküldte a
Rozvány Györggy
Rozvány György
el kötött kölcsönszerződés kötelezvényét és telekkönyvi kivonatait. Első feleségének halála után újra házasságot szándékozik kötni Fónagy József özvegyével, sz.
Sajó Julianná
Sajó Julianna
val.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2434. 1876. márc. 14.: „A Rozvány-féle kötelezvényt és telekkönyvi kivonatokat megkaptam, és teljesen meg vagyok elégedve velök.
[szerkesztői feloldás]
...
Most pedig, midőn életed oly fontos lépését (a mint gondolom) már megtetted, kivánom neked mind azt az örömet, nyugalmat és boldogságot, a mit magad vártál és ohajtottál”.