Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. május 1.
 
  Kedves
Károly
Szász Károly
om,  
  Szabó Imre püspök levele épen ma érkezik, melyben meghivja az Akadémiát a máj. 6-án Szombathelyen és folytatólag 7-én
EgyházasHetyé
Egyházashetye
n (
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
szülőhelye) tartandó ünnepélyekre.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
biztatására bátorságot veszek ily szorultságban hozzád fordúlni. Irtam most
HorváthBoldizsár
Horvát Boldizsár
nak is, ha ő elvállalná, ő, te, és Nagy János ott helyben, képviselnétek az Akadémiát.
n
Jegyzet
Irtam most
HorváthBoldizsár
Horvát Boldizsár
nak is, ha ő elvállalná, ő, te, és Nagy János ott helyben, képviselnétek az Akadémiát –
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
születése centenáriumának ünnepélyén az Akadémiát Nagy János
– szombathelyi kanonok (1809–1885), az Akadémiának 1833-tól levelező, 1838-tól rendes, 1876-tól tiszteleti tagja – és
Greguss Ágos
Greguss Ágost
t, a Kisfaludy-társaságot
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
képviselte. Lásd –ch.: Berzsenyi-ünnepély Vasmegyében. 1876. május 6-án és 7-én. VU 1876. 20. sz. máj. 14. 313.
 
  Sziveskedjél – talán a mai űlésben – tudtomra adni, hajlandó vagye felvállalni e „provinciát”?
n
Jegyzet
„provinciát”
– itt: feladatot (lat.)
 
  Budapest 1876 május 1.  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Arany János