Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÓNYAY MENYHÉRTNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. május 2.
 
  Igen tisztelt Barátom,  
  Az ide mellékelt meghivást tegnap kaptam a Berzsenyi ünnepélyre.
n
Jegyzet
Az ide mellékelt meghívást tegnap kaptam a Berzsenyi ünnepélyre
– Az ünnepélyt Szombathelyen és
Egyházashetyé
Egyházashetye
n, 1876. máj. 6-án és 7-én tartották,
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
születésének századik évfordulóján.
Rögtön irtam
Horváth Boldizsár
Horvát Boldizsár
nak és
Szász Károly
Szász Károly
nak, őket a küldöttség elvállalására bírandó, kik a Szombathelyt lakó Nagy János taggal együtt hárman képviselték volna az Akadémiát. Azonban
Horváth Boldizsár
Horvát Boldizsár
válaszát most veszem – sehogy sem mehet, intézete tudvalévő zavarai miatt.
n
Jegyzet
intézete tudvalévő zavarai miatt
Horvát Boldizsár az 1871-ben létesült Magyar Általános Földhitel Rt. elnöki tisztét 1876 végéig töltötte be.
Szász Károly
Szász Károly
csak pár napra igér választ, – s csak úgy mehet, ha minisztere bocsátja.
n
Jegyzet
csak úgy mehet, ha minisztere bocsátja
Szász Károly
Szász Károly
1872 és 1884 között miniszteri tanácsos volt a Trefort Ágoston vezette vallás és közoktatásügyi minisztériumban.
Gyulai
Gyulai Pál
– a Toldy emlékbeszédre készűlve, szintén nem mehet.
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
– a Toldy emlékbeszédre készűlve, szintén nem mehet
Gyulai
Gyulai Pál
1876. jún. 11-én tartotta meg Toldy-emlékbeszédét az Akadémia közülésén.
Én nem tudom, kit teremtünk elő ily rövid idő alatt.
n
Jegyzet
Én nem tudom, kit teremtünk elő ilyen rövid idő alatt
– Az Akadémiát Nagy János és
Greguss Ágost
Greguss Ágost
, a Kisfaludy Társaságot pedig
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
képviselte. Lásd –ch.: Berzsenyi-ünnepély Vasmegyében. 1876. május 6-án és 7-én. VU 1876. 20. sz. máj. 14. 313.
– Mérsékelt úti költséget talán meg lehetne igérni, ha igy vállakoznék valaki. Kérem szives elnöki segélyedet e szorult állapotban  
  Budapest 1876 máj. 2-án  
  igaz tisztelőd  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

A kézirat származására nézve ugyanott l. Dr. Zsobrák János ügyvéd levelét dr. Horváth József könyvtárőrhöz: „Igen tisztelt Tanár Úr! Ma tett igéretemet sietek beváltani s mellékelve küldöm
Arany János
Arany János
sajátkezüleg irt levelét, amely mellett találtam
Gyulai Pál
Gyulai Pál
nak is egy
[szerkesztői feloldás]
1874. aug. 16-án írt
levelét. Ezt is átengedem tehát a csurgói ref. főgymnasiumnak. Mindkét levél gróf
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
, az Akadémia volt elnökéhez van intézve, annak irataiból került hozzám. Kiváló tiszteletem kifejezésével vagyok Kaposvár, 1912. szeptember 6. kész szolgája Dr. Zsobrák János