Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – PULSZKY FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. május 2.
 
  Méltóságos Úr!  
  Gróf
Lónyay
Lónyay Menyhért
akad. elnök úr Méltóságodat, mint az I. osztály elnökét, ohajtja fölkérni, hogy a f. hó 6.án Szombathelyen tartandó Berzsenyi-ünnepélyen az Akadémia küldöttségét vezetni sziveskednék. Ott helyben van Nagy János, innen félig-meddig
Szász Károly
Szász Károly
igérkezett, s talán
Greguss
Greguss Ágost
is megnyerhető lesz.
n
Jegyzet
Ott helyben van Nagy János, innen félig-meddig
Szász Károly
Szász Károly
igérkezett, s talán
Greguss
Greguss Ágost
is megnyerhető lesz
– Az Akadémiát Nagy János és
Greguss Ágost
Greguss Ágost
, a Kisfaludy Társaságot pedig
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
képviselte. Lásd –ch.: Berzsenyi- ünnepély Vasmegyében. 1876. május 6-án és 7-én. VU 1876. 20. sz. máj. 14. 313.
 
  Ha becses igéretét venném: akkor hivatalos alakban is expediálom
n
Jegyzet
expediálom
– elküldöm (lat.)
a megbízó levelet.  
  Budapesten 1876 május 2-én  
  igaz tisztelője  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  főtitkár