Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ARANY JÁNOSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Karlsbad, 1876. augusztus 1.
 
  [„–
[törölt]
« Állandó gondja ottan is Piroska. »
Egy-egy lenyomtatott virágszálat tesz levelébe, kis unokájának
(L. Búcsú a fürdőtől jegyzetét)
Beszúrás
, neveltetése is állandó gondja. 1876. aug. 1. arról ir, hogy
ha a nagymama nem készül lemenni,
Beszúrás
jó volna-e
egy időre
Beszúrás
a kis lányt
magában
Beszúrás
Szalontá
Nagyszalonta
ra adni?”]
[szerkesztői feloldás]
[– <Állandó gondja [[...]] Szalontára adni?] – Voinovich Géza összefoglalása
Egyrészt jó volna, erősödnék ott; de másfelől, ha a vizsgát letehetné, az még jobb volna annyiban, hogy ha valami intézetbe iratjuk be,
n
Jegyzet
Egyrészt jó volna, erősödnék ott; de másfelől, ha a vizsgát letehetné, az még jobb volna annyiban, hogy ha valami intézetbe iratjuk be
– „Eddig a kitűnő tanárnő,
Karacs Teréz
Karacs Teréz
tanította, de 1876 tavaszán elöregedve, felhagy a tanítással.” ( Rolla 1944. 96.); „Az ősszel köziskolába adtam be, – eddig magánúton tanult, – most az állami fensőbb leányiskola 1-ső osztályába jár.”
Szél Kálmán
Széll Kálmán
sógorának, Kassay Ignácnak (felesége: Széll Ida), 1877. márc. 10. Ugyanott 98. (A Széll-család általában megkettőzve, de
Szél Kálmán
Széll Kálmán
és
Piroska
Széll Piroska
ebben az időszakban csak egy l-lel írta nevét. Vesd össze AJÖM XVI. 1199.)
nem kellene előleges vizsgát tennie, a mi ily hosszú nemtanulás után, idegenek előtt, ro
[törölt]
« s »
sz
[törölt]
« ú »
u
Beszúrás
l is üthetne ki. Szegény gyermek, az ő sorsa is összefügg a mi változásunkkal, „
[szerkesztői feloldás]
a főtitkárságról való lemondást érti”
[szerkesztői feloldás]
[a főtitkárságról való lemondást érti] – Voinovich szövegének beszúrása
, melyik intézetbe vigyük, hogy mégis közelebb essék hozzánk, és ha lehet csak a háztól járassuk be. Nem szeretném, hogy beutazás által elszokjék tőlünk, és magába szedje az intézeti pedant tempókat.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
...bizony, ha az itteni állapotomat tekintem, én nem tudom, miért járok Karlsbadba
[szerkesztői feloldás]
„(aug. 1.)
Csengery
Csengery Antal
től hallja, hogy Koritniczára készül.”„(
Másszor én is inkább oda megyek, ha megyek valahova még.  
 

Megjegyzések:

(
Voinovich
Voinovich Géza
másolata)