Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SCHNIERER ALADÁRNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1877. január 22.
 
  58.  
  877  
  Tisztelt Dekán Úr,  
  A Magyar Tudományos Akadémia, folyó január hó 28-án dél előtt 11 órakor,
Deák Ferencz
Deák Ferenc
emlékezetére
ünnepélyes közülést fog tartani.
n
Jegyzet
A Magyar Tudományos Akadémia, folyó január hó 28-án dél előtt 11 órakor,
Deák Ferencz
Deák Ferenc
emlékezetére
ünnepélyes közülést fog tartani
Deák Ferenc
Deák Ferenc
(1803–1876. jan. 28.). Az ünnepségen
Csengery Antal
Csengery Antal
tartotta meg az emlékbeszédet, valamint
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
és
Szász Károly
Szász Károly
verse hangzott el. ( VU 1877. 5. sz. febr. 4. 76.) Lásd Deák 2004.
 
  Elnöki megbizásból fölkérem Nagyságodat, hogy a mondott időre 6 vagy 8 joghallgató egyetemi polgárt a díszőrségi teendők teljesitése végett felszólítani s az ajánlkozókat értesíteni méltóztassék, hogy az Akadémia házigondnokától fogják venni a részletesb utasitást.  
  Teljes tisztelettel  
 
Buda-Pest
Budapest
1877. jan. 22.  
  Nagyságodnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  a M. T. Akadémia  
  főtitkára  
  A magyar kir. tudomány-egyetem jogi kara dekáni t. cz. hivatalának tisztelettel  
 
Buda-Pest
Budapest
 
  Az egyetemi olvasókör elnökségéhez netaláni intézkedéstétel végett átteendő.  
 
Bpest
Budapest
1877 Január ho 24  
 
Schnierer
Schnierer Aladár
 
  dékán  
 

Megjegyzések:

Schnierer Aladár (1836–1898): a jog- és államtudományok doktora, egyetemi tanár. 1863-tól a kassai jogakadémián, 1872-től a pesti egyetemen a büntetőjog és a jogbölcselet rendes tanára; miniszteri tanácsos. Az Állam- és Jogtudományi karnak két ízben dékánja (1876–1877, 1889–1890), az egyetemnek rektora (1893–1894) volt.