Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – A HUNYADI-ALBUM SZERKESZTŐIHEZ
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1877. február 1.
 
  Tisztelt Uram,  
  Igen sajnálom, hogy becses megkeresésöket üres válaszszal kell viszonoznom.
n
Jegyzet
Igen sajnálom, hogy becses megkeresésöket üres válaszszal kell viszonoznom
– A Hunyadi album a Hunyad megyei magyarság segélyezése céljából jelent meg, Szabó Endre és Szathmáry György szerkesztésében (
Bp.
Budapest
Athenaeum, 1878). Címlapján ez szerepel: „Az összes tiszta bevétel a dévai állami reáltanodai segélyegylet alaptőkéjének gyarapítására fordíttatik.”
Az én irói pályám, évekkel ezelőtt; nem bevégződött, – mert hisz töredék – hanem fatalis módon félbeszakadt;
n
Jegyzet
Az én irói pályám, évekkel ezelőtt; nem bevégződött, – mert hisz töredék – hanem fatalis módon félbeszakadt
Arany Juliska
Arany Juliska
1865. dec. 28-án halt meg.
kész költeményim hát nincsenek, – ujat irni pedig most, midőn eddigi bajaimhoz egy nem várt szomoru catastropha járult,
n
Jegyzet
midőn eddigi bajaimhoz egy nem várt szomoru catastropha járult
AJ
Arany János
szembetegsége négy hónappal azelőtt kezdődött:
Szász Károly
Szász Károly
hoz 1876. nov. 11- én írt levelét (2466.) már „vaksi barátod”-ként írta alá. Vesd össze:
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2470. 1877. jan. 25.
– se kedv, sem erő.  
  Fogadják üdvözlésemet!  
 
Buda-Pest
Budapest
, 1877 febr. 1.  
  alázatos szolgájuk  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János