Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HIRSCHLER IGNÁCNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1877. szeptember 6.
 
  Igen tisztelt Orvos úr,  
  Miután május 9-e óta nem volt szerencsém, s így azt kell hinnem, hogy szemeim további orvoslását fölöslegesnek tartja:
n
Jegyzet
s így azt kell hinnem, hogy szemeim további orvoslását fölöslegesnek tartja
Hirschler Ignác továbbra is kezelte
AJ
Arany János
-t: ezt bizonyítják fennmaradt receptjei. Az előzményekre nézve lásd
AJ
Arany János
Szász Károly
Szász Károly
nak, 2466. 1876. nov. 11.
részemről nincs egyéb hátra, mint hálámat az eddigiekért ismételve kifejezni, s tehetségem szerint anyagilag is méltányolni.  
  Fogadja kérem az idezárt 100 ftot oly jó néven, a mily szívesen adja  
 
Buda-Pest
Budapest
1877. sept. 6.  
  hálás tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

magántulajdonban (1962-ben
Hirschler
Hirschler Ignác
leszármazottja, Boros Lászlóné tulajdonában)