Aranysárkány fejléc kép
 
JOURNALISTEN- UND SCHRIFTSTELLERVEREIN „CONCORDIA” – ARANY JÁNOSNAKJournalisten- und Shriftstellerverein „Concordia” Werderthorgaße 14.
Wien
Bécs
, im November 1877.  
  Verehrter Herr!  
  Der Journalisten- und Shriftstellerverein „Concordia” in
Wien
Bécs
n
Jegyzet
Der Journalisten- und Shriftstellerverein „Concordia” in
Wien
Bécs
– A Concordia Újságírói és Írói Egyesület 1859-ben,
Schiller
Schiller, Friedrich
születésének centenáriumának évében jött létre.
trägt sich mit dem Gedanken, im nächsten Monat März zu Gunsten seines Pensionsfonds einen Kunstbazar zu inszenieren, für dessen Gelingen Schriftsteller und Künstler ihr Contingent beitragen sollen.  
  Wir erlauben uns nun im Interesse dieses Bazars die kollegiale Bitte an Sie zu richten, uns bei diesem projectirten Unternehmen durch Ihre liebenswürdige Mitwirkung unterstützen zu wollen.  
  Diese Unterstützung würde darin bestehen, daß Sie uns für den erwähnten wohlthätigen Zweck ein Autograph abließen, unter dem wir am liebsten ein vollständiges Manuscript Eines Ihrer bereits edirten Werke verstanden wissen möchten.
n
Jegyzet
Diese Unterstützung würde darin bestehen, daß Sie uns für den erwähnten wohlthätigen Zweck ein Autograph abließen, unter dem wir am liebsten ein vollständiges Manuscript Eines Ihrer bereits edirten Werke verstanden wissen möchten
AJ
Arany János
nem küldött számukra kéziratot.
 
  Ihre gefällige Zusage, eventuell Zusendung eines solchen handschriftlichen Beitrages wird den Verein „Concordia” überaus ehren und zu großem Danke verpflichten, für den wir Ihnen schon vorwegs so viel versprechen können, daß wir die Schriftsteller-Autographe in die würdige Nachbarschaft hervorragender Werke von den besten bildenden Künstlers bringen werden.  
  Indem wir nach wiederholter Bitte auf ihre zusagende Antwort rechnen, zeichnen wir mit voller Verehrung  
  Ergebenst:  
 
Edgar Spiegl
Spiegl, Edgar
n
Jegyzet
Edgar Spiegl
Spiegl, Edgar
– (1833–1908) újságíró, szerkesztő.
 
 
Red d „deutschen Ztg”
Szerkesztői feloldás: Redakteur der „deutschen Zeitung
 
 
S Merores
Szerkesztői feloldás:
Samuel Merores
Merores, Samuel
n
Jegyzet
Samuel Merores
Merores, Samuel
– (1838–1887) 1864-től a Fremdenblatt szerkesztője.
 
 
Red
Szerkesztői feloldás: Redakteur
des Fremdenblatts  
 
Wilhelm Singer
Singer, Wilhelm
n
Jegyzet
Wilhelm Singer
Singer, Wilhelm
– (1847–1917) pályáját Budapesten kezdte, Bécsben több lapnak munkatársa, majd a Neue Freie Presse párizsi levelezője, 1891-től a Neues Wiener Tagblatt főszerkesztője és a nemzetközi sajtóegyesület elnöke.
 
 
Reda d
Szerkesztői feloldás: Redakteur der
Presse  
 
Friedrich Stern
Stern, Friedrich
n
Jegyzet
Friedrich Stern
Stern, Friedrich
– (1848–1921) színház- és művészeti kritikus, aki a következő lapoknál dolgozott: Neues Fremdenblatt, Deutsche Zeitung, Constitutionelle Vorstadtzeitung, Wiener Allgemeine Zeitung, Montags-Revue, Neues Wiener Tagblatt.
 
 
Red d „Vorstadtztg”
Szerkesztői feloldás: Redakteur der „Vorstadtzeitung
 
 
Johannes Nordmann
Nordmann, Johannes
n
Jegyzet
Johannes Nordmann
Nordmann, Johannes
– (1820–1887) újságíró és útleírások szerzője; Kling leise, mein Lied kezdetű dalát
Liszt
Liszt Ferenc
1848-ban megzenésítette.
 
  Präsident der „Concordia”  
 
Ad Löwe
Szerkesztői feloldás:
Adolf Löwe
Löwe, Adolf
n
Jegyzet
Ad Löwe
Szerkesztői feloldás:
Adolf Löwe
Löwe, Adolf
– (?–1897) újságíró
 
 
Red der N fr Presse
Szerkesztői feloldás: Redakteur der Neuen freien Presse
 
 
Ludw Held
Szerkesztői feloldás:
Ludwig Held
Held, Ludwig
n
Jegyzet
Ludwig Held
Held, Ludwig
– (1837–1900) a Theater an der Wien titkára, majd a Neuer Blatt c. lap munkatársa és a Neues Wiener Tagblatt színházi referense.
 
 
Red des N W Tagblatts
Szerkesztői feloldás: Redakteur des Neuen Wiener Tagblatts
n
Jegyzet Ugyanez a körlevél megtalálható a Historisch-Kritische Gottfried-Keller-Ausgabe interneten elérhető digitális változatában. A szöveg teljesen azonos, az aláírók nem teljesen egyeznek (az
AJ
Arany János
-hoz írt levelet többen írták alá.) A Kellerhez írt levél digitalizált átírásában ezen a helyen
Ludwig Held
Held, Ludwig
helyett
Ludwig Heer
Heer, Ludwig
szerepel a Neues Wiener Tagblatt szerkesztőjeként. A Concordia egyesület összesített tagnévsorában (
Peter Eppel
Eppel, Peter
: Concordia soll ihr Name sein… Graz
Wien
Bécs
1984 ) Heer vezetéknévvel csak Friedrich szerepel,
Ludwig Held
Held, Ludwig
azonban igen.
 
 
A Kulka
Szerkesztői feloldás:
Adolf Kulka
Kulka, Adolf
n
Jegyzet
Adolf Kulka
Kulka, Adolf
– (1823–1898) 1857-ig az Ostdeutsche Post vezércikkírója, majd a Gerichtshalle c. törvénykezési lap egyik alapítója és több mint negyven éven át vezetője, a Wiener Allgemeine Zeitung munkatársa, esszék, elbeszélések és költemények szerzője.
 
 
Red d
Szerkesztői feloldás: Redakteur der
Gerichtshalle  
 
Wilhelm Frey
Frey, Wilhelm
n
Jegyzet
Wilhelm Frey
Frey, Wilhelm
– (1833–1909) zenekritikus, újságíró, író.
 
 
Red des N W Tagblatts
Szerkesztői feloldás: Redakteur des Neuen Wiener Tagblatts
 
  Sr. Wohlgeboren  
  Herrn ,  
  berühmter Schriftsteller in Budapest  
 

Megjegyzések:

Válasz 2/III 78 Magyarul (Bódyné Márkus Rozália fordításában): „Concordia” Újságírói és Írói Egyesület Werderthorgasse 14. Bécs, 1877 novemberében Igen tisztelt Uram! A „Concordia” Újságírói és Írói Egyesület a jövő hónapban, márciusban nyugdíjalapja javára művészeti bazárt szándékozik rendezni, melynek sikeréhez írók és művészek támogatása szükséges. Bátorkodunk ezért a bazár érdekében azt a kollegiális kérést intézni Önhöz, hogy szíves közreműködésével támogasson bennünket tervezett vállalkozásunk megvalósításában. A támogatás az Ön részéről abban állna, hogy Ön az említett jótékony célra átengedné nekünk egy autográfját, legszívesebben vennénk valamely már kiadott művének teljes kéziratát. Szíves beleegyezésével, esetleg egy ilyen kéziratos munka megküldésével rendkívül megtisztelné és nagy hálára kötelezné a „Concordia” egyesületet, melynek jeléül annyit már előre megígérhetünk Önnek, hogy az írói autográfokat méltó módon, a legjobb képzőművészek kimagasló műveinek szomszédságában fogjuk elhelyezni. Ismételt kérésünkre beleegyező választ remélve, maradunk a legteljesebb tisztelettel:
Edgar Spiegl
Spiegl, Edgar
a Deutsche Zeitung szerkesztője
S Merores
Szerkesztői feloldás:
Samuel Merores
Merores, Samuel
a Fremdenblatt szerkesztője
Wilhelm Singer
Singer, Wilhelm
a Presse szerkesztője
Friedrich Stern
Stern, Friedrich
a Vorstadtzeitung szerkesztője
Johannes Nordmann
Nordmann, Johannes
a Concordia elnöke
Ad Löwe
Szerkesztői feloldás:
Adolf Löwe
Löwe, Adolf
a Neue freie Presse szerkesztője
Ludw Held
Szerkesztői feloldás:
Ludwig Held
Held, Ludwig
a Neues Wiener Tagblatt szerkesztője
A Kulka
Szerkesztői feloldás:
Adolf Kulka
Kulka, Adolf
a Gerichtshalle szerkesztője
Wilhelm Frey
Frey, Wilhelm
a Neues Wiener Tagblatt szerkesztője Tekintetes Úrnak, a híres írónak Budapesten