Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK (I.) Budapest, 1878. márcz. 6.  
  Mélyen tisztelt Uram!  
  Fogadja hálás köszönetemet a szép költeményért, melylyel a Vasárnapi Ujságot megtisztelni kegyes volt.
n
Jegyzet
Fogadja hálás köszönetemet a szép költeményért, melylyel a Vasárnapi Ujságot megtisztelni kegyes volt
Vásárban. VU 1878. 9. sz. márc. 3. 134.
 
  Szives köszönetem ismételt kifejezése mellett bátor vagyok lapunk részéről e költemény tiszteletdiját (3 arany) ide mellékelve megküldeni.  
  Kiváló tiszteletem kifejezése mellett  
  maradok  
  a mélyen tisztelt főtitkár urnak  
  hű tisztelője  
 
NagyMiklós
Szerkesztői feloldás: Nagy Miklós