Aranysárkány fejléc kép
 
VADNAI KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1878. március 6.
 
  Mélyen tisztelt Uram!  
  Zaklat egy olyan vágy, melynek nem tudok ellenállani. Kirukkolok vele egyenesen: neki bátorodtam egy költeményt kérni a „Fővárosi Lapok” számára,
n
Jegyzet
neki bátorodtam egy költeményt kérni a „Fővárosi Lapok” számára
Kosmopolita költészet. FL 1878. 148. sz. jún. 29. 723.
nem mondva többet, mint hogy szerkesztői gondteljes hétköznapjaim közt igazi piros betűs örömünnepem lenne, ha e vágyam teljesedhetnék.  
  Megvallom, nem bátorodtam volna e kérésre, ha csak a „Budapesti Szemle” kapott volna az uj termékekből, mert a
Gyulai Pál
Gyulai Pál
iránti barátság nagyon érthetővé teszi a szerencsét, melyben ő részesűl. Még a „Bazár”-ban megjelent költemény sem birt rá a kérésre, tudva, hogy annak
szerkesztőnői
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerkesztő női
n
Jegyzet
annak szerkesztő női
Wohl Janka és Wohl Stephanie
gyakori gyöngédségük által érdemesekké tették magokat a kitüntetésre, melyben részesültek. De már a „Vasárnapi Ujság” öröme nekiágaskodtatá az én szerkesztői tollamat is, hogy kopogtasson és kérjen – hátha? Igaz, hogy a háttérben ott is egy régi jó barát áll:
Szász Károly
Szász Károly
, míg én mivel sem tudom indokolni kérésemet, csak azzal, hogy
olvasóközönségemet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: olvasó közönségemet
én is szeretném egyszer valami ritkább örömmel meglepni. Másfelől lelkiismeretemet megnyugtatni, hogy nem rajtam múlt, ha nem lehet.  
  A tisztelet, melyet igen komolyan és mélyen érzek, távol tart attól, hogy sürgőssé merjem tenni e kérést. Ha kegyednek, mélyen tisztelt uram, nincs kifogása lapom vagy személyem ellen, igen lekötelez, ha bármikor – midőn tetszeni fog – küld a „Főv. Lapok” s annak művelt és nagy közönsége számára valamely kéziratot; én hálás leszek értte; de másfelől arról is biztosithatom, hogy ha e soroknak semmi sikerök nem lesz is, azt én nem fogom másnak
tula
Beszúrás
jdonitani, mint hogy nem volt rá kedve ide is irni. Belátom, hogy van egy pont, melyen fölűl a ki áll, nem érezhet kedvet ugy nevezett „Überall-Mitarbeiter”-ré
n
Jegyzet
„Überall-Mitarbeiter”-ré
– egyetemes (mindenhol-) munkatárssá (né.)
lenni. Ekkép kérésemet, melyet hő ohajtás sugall, előre megmentve az alkalmatlankodó pressio minden színétől, küldöm azt jó reményben, de egyszersmind annak kijelentésével, hogy válasz nélkűl hagyása sem fogja csökkenteni amaz őszinte hódolatot, melyet ére
z
Beszúrás
 
  legmélyebb tisztelője:  
 
Vadnai Károly
Vadnay Károly
 
  Budapest, marc. 6. 1878.