Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. január 30.
 
  A szegény
Jámbor Sára Szathmáry Jánosné
Szathmáry Jánosné Jámbor Sára
írt nekem egy panaszos levelet, kérve tőlem száz forintot kölcsön, „kevés kamatra.” Szíveskedjél őt magadhoz hívatni és átadni a mellékelt száz forintot, egy évi kamat nélkűli kölcsönül, vévén tőle valami írást is. Ingyen adnám, ha attól nem kellene tartanom, hogy a példa nagyon ragadós lesz, mert nem első esetben van dolgom efféle kérelemmel, mióta
Szalontá
Nagyszalonta
n közelebb oly híres (paraszt fölfogás szerint annyi, mint: roppant gazdag) emberré lettem. Egy ismeretlen s egészen távoli rokonom már írt a minap, hogy miután én lettem az egész Arany-nemzetség boldogítója (lehetnek vagy kétszázan), tegyem meg azt a kis szívességet: házasítsam ki, vagyis adjam férjhez a leányát, saját költségemen.