Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZMRECSÁNYI JÁNOSNÉNAK Budapest, 1879. április 16.  
  Tisztelt Asszonyom!  
  Hozzám irott lelkes sorait
n
Jegyzet
Hozzám irott lelkes sorait
– A Levél Arany Jánoshoz c. vers kéziratát; lásd
Szmrecsányi Jánosné
Szmrecsányi Jánosné Szmrecsányi Paula
AJ
Arany János
-nak, 1879. április 16. előtt. (2544.)
nagy megilletődéssel hallgattam végig, s ha én csak röviden – és prózában mondok érte köszönetet, annak méltóztassék tulajdonitani, hogy e néhány sort is alig vagyok képes megirni romlott szemeim miatt.
n
Jegyzet
e néhány sort is alig vagyok képes megirni romlott szemeim miatt
– Lásd
AJ
Arany János
1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1877. szept. 6-án Hirschler Ignácnak (2478.) írt levelét.
 
  Fájdalom, nincs reményem, becses meghivása folytán vendégszeretését igénybe venni, mert bár ágyamhoz szegezve nem vagyok, annak körébül nem messze és nem sok időre távozhatom már el.  
  Fogadja mély tiszteletem mellett legszivesb üdvözletemet  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
.
 
 

Megjegyzések:

Szmrecsányi Jánosné
Szmrecsányi Jánosné Szmrecsányi Paula
(1839–1901) kötete: Költemények. Kézirat gyanánt.
Bp.
Budapest
1890. „A két utolsó levél
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
1881. jún. 28-i levele is
a Szmrecsányi-család birtokában van. Nekünk
Szily Kálmán
Szily Kálmán
ur, az Akadémia főtitkára bocsátotta rendelkezésünkre. Az első
Arany
Arany János
sajátkezü irása, az utóbbinak azonban már csak az aláirása az övé, mert a levelet magát
Piroská
Széll Proska
jával iratta diktálás után.” ( PN 1893. )