Aranysárkány fejléc kép
 
JÓKAI MÓR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. november 27.
 
  Szeretett öregem.  
  Magam nem lehettem ott, prózai akadályok miatt, tegnapi háromszorosan arany jubilaeumodon;
n
Jegyzet
Magam nem lehettem ott, prózai akadályok miatt, tegnapi háromszorosan arany jubilaeumodon
Voinovich 1938. 319–320.:
Gyulai
Gyulai Pál
„Nem hagyta békén
Arany
Arany János
t, míg az első kinyomatott példányt a Társaságnak nem ajándékozta. November 26-án az űlés előtt mindenkinek feltünt, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
egy papirba takart könyvet szorongat kezében. Az űlés elején egész kis tanulmány kiséretében mutatta be a művet; mutatványképpen felolvasta a prágai kalandról szóló részt.
Szász Károly
Szász Károly
inditványára a többi tárgyat máskorra halasztották, ’hogy az űlés
Gyulai
Gyulai Pál
jelentésének és felolvasásának ünnepi benyomása alatt záruljon’. A Társaság jegyzőkönyvbe igtatta örömét; négyen –
Greguss
Greguss Ágost
, Lukács Móric,
Beöthy
Beöthy Zsolt
, Csiky Gergely – a Társaság nevében tisztelegtek a költőnél. Megköszönte az üdvözlést, de azt kérte, ’fügesszék fel itéletöket addig, míg az egész művet elolvassák’.” Vesd össze KisfTÉ Új folyam, XV. 1879–80. 35–37. „A nevezetes Kisfaludy-társasági ülés nov. 26-án délután zajlik le:
Gyulai
Gyulai Pál
mutatja be lelkesülten, csak felsőfokot használva az újonnan megjelent »középső« Toldit, s maga olvasta fel belőle – több, mint egy órás időtartamban – az ún. »prágai kaland«-ot” a III. ének 40. vsz.-ától a IV. 82. vsz.-áig (vesd össze H 1879. nov. 27., reggeli kiadás). – „A Kisfaludy-társaság még az ülés napjának estéjén
Greguss Ágost
Greguss Ágost
vezette küldöttséggel tiszteleg a költő akadémia-palotai lakásán (vesd össze Ellenőr 1879. nov. 27. , H 1879. nov. 27., esti kiadás).” Győrffy Miklós jegyzete, JMÖM 1992. 476.
azért hadd fejezzem ki ezen a papiroson legőszintébb baráti és pályatársi üdvözletemet Hozzád. Igazán mondom, az apostolok öröme Mesterük feltámadásán nem lehetett nagyobb, mint az én örömem a Te feltámadásodon. Adjon az ég Neked minden jókbul anynyit, a menynyit a dicsőségbül adott.  
  Budapest 1879 nov 27  
  öreg barátod  
 
Jókai Mór
Jókai Mór