Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – JÓKAI MÓRNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. november 28.
 
  Tisztelt szeretett Barátom,  
  Meleg és őszinte üdvözlő soraidat meghatva és köszönettel fogadtam; bár tartok tőle, hogy ez az én (mint nevezed) „feltámadásom” végre is csak egy kis galvanicus mozgásnak fog bizonyúlni. Neked és Múzsádnak adták az istenek az örök ifjúságot; azért hiába is teszed az „öreg” epithetont neved elé,
n
Jegyzet hiába is teszed az „öreg” epithetont neved elé – Vesd össze:
Jókai
Jókai Mór
AJ
Arany János
-nak, 2551. 1879. nov. 27.
mert elébb megőszűl, ha szabad ily czélzást tenni – vendéghajad,
n
Jegyzet
elébb megőszűl, ha szabad ily czélzást tenni – vendéghajad
– Vesd össze
Jókai
Jókai Mór
viszszaemlékezésével: „– Látod, mondám neki, olyan régen nem láttuk egymást, hogy még azt sem tudod, hogy már csakugyan megőszült a parókám is. Mosolygott – azzal a jószivü ravaszságával. Azért irtam a levelemben a parókádról, mert tudtam, hogy így hiúságból nem adod ki az ujságban.” (Egy nap Arany Jánosnál. Ko 1880. III. 289–294. és Egyetértés 1880. márc. 28. ; A Hon 1880. márc. 30. ; VU 1880. 14. sz. ápr. 4. 227.; Életemből. JMÖM 1898. 96. köt. I. 163.; Írói arcképek.
Bp.
Budapest
, Unikornis, 1993. 199.).
mintsem a Te fiatalkori képzelmed és humorod meghalványulna.  
  Fogadd viszonti jó kivánatát  
 
Buda-Pest
Budapest
1879. nov. 28.  
  igazán öreg barátodnak  
 
Arany
Arany János
nak.  
 

Megjegyzések:

magángyűjt. Válasz
Jókai
Jókai Mór
1879. nov. 27-i levelére (2551.)