Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1879. december 21.
 
  Kedves szeretett barátom!  
  Az isten áldjon meg azon örömért, a melyet nekem a „Toldi szerelme” elküldésével szereztél. Tőled, sajátkezű névirásoddal, emlékűl birnom a gyönyörű példányt, mindig emelő és vigasztaló lessz reám, bármeddig élnék is. Mert úgy vagyok én teveled, a te személyeddel, mintha a magam családi tűzhelyéhez tartozó olyan legközelebbim volnál, a ki után a távolból egyre ohajtoznom kell. Úgy vagyok költészeteddel, mint mikor valaki a lapályon fekvő város gőzéből, zajából, egyszerre az erdős sziklák tetejére hág s ott a természet nagy csendességében, az erős, üditő levegőtől, melle csak úgy feszűl, hogy magát szinte ifjodni érzi!  
  Hidd el, bizony én is együtt ünnepeltem az ünneplőkkel, bár némán és feltűnés nélkűl, akkor, midőn műved váratlan megjelenését harsány örömmel hirdették a hírlapok.
n
Jegyzet
műved váratlan megjelenését harsány örömmel hirdették a hírlapok
VU 1879. 48. sz. nov. 30. 772.
Oly dicső egy hadi csel volt az, hogy azzal felérőt, vagy annak tárgyánál tovább élőt, maga
Moltke
Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
n
Jegyzet
Moltke
Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800–1891) gróf, vezértábornagy, 1858 és 1871 között a porosz királyi haderő vezérkari főnöke, majd 1888-ig a német császári vezérkar főnöke.
sem bírna teremteni. Mert:  
 
 
  „Gyenge virág, elhull: hiszen ah! ezt könnyezem én is,
  „Ifju tavasz tüntén, a ragyogó szerelem;
  „Gyenge virág, mit félsz?.. ha a költő éneke zendűl,
  „Újra virulsz s bájolsz: Toldi szerelme örök!”
n
Jegyzet
 
 
  „Gyenge virág, elhull: hiszen ah! ezt könnyezem én is,
  „Ifju tavasz tüntén, a ragyogó szerelem;
  „Gyenge virág, mit félsz?.. ha a költő éneke zendűl,
  „Újra virulsz s bájolsz: Toldi szerelme örök!”
 
 
Az epigramma (
AJ
Arany János
így nevezte 2576. 1880. máj. 16-i válaszlevelében) nem jelent meg
Lévay
Lévay József
versesköteteiben.
 
 
  Most egyébiránt be kell előtted vallanom, hogy a mint e nyáron a
Margitsziget
Budapest
en tégedet látni szerencsém volt, begyemben hoztam el onnan a titkot a Toldi szerelmének teljes-tökéletes kész voltáról. Mennyire begyemben tartottam, mutatja az, hogy megjelenésekor magam is elámultam.  
  Az ég tartson meg téged nekünk, töredékeny testedben, törhetlen lelki erővel s tűrhető jó egészséggel, sokáig. Élvezd a hír-név dicsősége mellett, házi kis fészked csendes boldogságát megelégedéssel.  
  Kedves jó feleségednek jelentsd ki ez alkalommal is legszívesebb tiszteletemet s fogadd ujra is köszönetem és igaz szeretetem őszinte nyilvánitását, melylyel maradok, míg élek  
 
Miskolcz
Miskolc
, 1879. dec. 21.  
  tisztelő híved  
 
LévayJózsef
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József