Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ROZVÁNY GYÖRGYNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. december 24.
 
  Édes
Gyuri
Rozvány György
m,  
  Azt hallom, hogy ti deputatióval készültök fel ide, hozzám.
n
Jegyzet
Azt hallom, hogy ti deputatióval készültök fel ide, hozzám
– „(
Arany János
Arany János
.) Szalonta város a napokban küldöttség által kiván tisztelegni
Arany János
Arany János
nál, hogy kifejezést adjon kegyeletének nagy szülöttje a Toldi költője iránt. – Ezen küldöttséggel megy
Rozvány György
Rozvány György
is, az
Arany
Arany János
ifjukorára vonatkozó adatok szorgalmas gyüjtője;
[szerkesztői feloldás]
megkéri ezutttal
Arany
Arany János
t, hogy a rá vonatkozó adatokat, melyek jobbára ismeretlenek, s részben igen meghatók és jellemzők, közrebocsá- tani megengedje.” ( PN 1879. dec. 23. Esti kiadás) –
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „Üdvözölni őt, TOLDI SZERELME megjelenése alkalmával.” AJLÍ II. 469.
Kérlek, hagyjátok el! Meg nem bocsáthatnám magamnak, hogy miattam nehány becsűletes ember ide fáradjon, egészségét koczkáztassa, ily zord téli időben, csak azért, hogy nekem élő szóval megmondja, a mit úgy is tudok, a miről meg vagyok győződve: hogy szerettek, méltányoltok. És – őszintén szólva – nekem is elég volt már a jóból. Beteg, roncsolt embernek
n yug alomra
Szerkesztői feloldás: nyugalomra
–, nem ovatiókra
n
Jegyzet
Beteg, roncsolt embernek nyugalomra –, nem ovatiókra van szükségem
– ovatiókra: lelkes ünneplésre (lat.) – Lásd
AJ
Arany János
1870. jan. 24-én
Eötvös
Eötvös József
nek (2250.), 1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1878. máj. 16-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek (2504.) írt levelét.
van szükségem. Azért kérlek, hagyjátok a deputatiót akkorra, majd ha minister – vagy legalább is szolgabiró leszek.  
  Fogadd üdvözlésemet!  
 
Buda-Pest
Budapest
dec. 24. ¯7¯9  
  barátod  
 
AranyJan
Szerkesztői feloldás:
Arany Jan
Arany János
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

írógéppel írt másolat: PIM V.