Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÖRÖK PÁLNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1880.? január 25. előtt
 
 
Arany János
Arany János
.  
 
 
  PÁL, fordúlásod forduljon mindig örömre;
  PÁL, megtérésed’ hagyja sokára az Ég!
 
 
 
b. n. n. k.
Szerkesztői feloldás: boldog név napot kívánok
n
Jegyzet
b. n. n. k.
Szerkesztői feloldás: boldog név napot kívánok
– Pál napja: jan. 25.
 
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ugyanitt a 261. szám alatt található Kiss Áron
Szél Kálmán
Széll Kálmán
hoz írt, a két névjegyet az Arany-múzeumnak ajándékozó levele: „Kedves Barátom! Igéretemhez képest itt küldöm
Arany
Arany János
két névjegyét. Mind a kettőt boldogult apósomhoz
Török Pál
Török Pál
hoz irta, kit neve napján évről évre személyesen szokott felkeresni s ha nem tehette, legalább egy-egy névjegygyel megköszöntött. Kérlek, légy kegyes ezt a két névjegyet a szalontai Arany-muzeum részére elfogadni s ott, megjegyezve, hogy
Török Pál
Török Pál
hoz írattak, elhelyezni. Mély tisztelettel! Budapest, 1901. Aug. 7. tisztelő barátod Dr Kiss Áron kir. tan. az áll. pedagogium igazgatója.”