Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – BEZERÉDJ ISTVÁNNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1880. január 27. után
 
 
Bezéredyné
Bezéredj Istvánné
hez
 
  Mélyen tisztelt Nagyságos Asszony,  
  Közelebb méltóztatott némi csekély fáradságra felszólitni. Eszembe jutott, hogy még Nagyságodnak is tartozom autographiámmal.
n
Jegyzet
autographiámmal
– saját kéziratommal (gör.)
Itt küldöm.
Re
Beszúrás
mélem, nem fogja tolakodónak venni legszentebb érzelmeibe.  
 
 
  Ez vala örömed, – s
[törölt]
« magad körül »
tűzhelyednél
Beszúrás
látni,
  Kik volta
[törölt]
« t »
nak
Beszúrás
[törölt]
« arcz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
férjed
[törölt]
« társai »
elvtársi
Beszúrás
, baráti;
  Hol, mint nemes arcza
[törölt]
« felettök, »
hiu árnyék-
Beszúrás
képen
  Szelleme is folyvást ott lenge középen.
 
 
  Ott
[törölt]
« (
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
szedtem egy-egy morzsát) »
mikor fordulón volt a haza sorsa
Beszúrás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa;
Beszúrás
 
[törölt]
« S »
Hogy kössük a multtal a jövendőt össze:
  Fehér asztalodnál pendűlt meg az eszme.
 
 
 

Megjegyzések:

Szövegváltozatok a kritikai kiadásban ( AJÖM I. 561. és 391.): Kik voltak a – Hol – mint – hiu árnyék-képen – Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, – (Bölcse – morzsa), – Hogy’ – öszve: – pendült
Bezerédj Etelka
Bezerédj Istvánné
: Bezerédj István (1796–1856) második felesége (1807–1888). Férje halála után is összetartotta
Deák
Deák Ferenc
,
Csengery
Csengery Antal
,
Horváth Mihály
Horváth Mihály
,
Gyulai
Gyulai Pál
, később
AJ
Arany János
és
Arany László
Arany László
társaságát: vasárnaponta ebédre, szerdánként teára hívta meg vendégeit. A XVII. kötet és kötetünk 1-1 AJ-levelet közöl.