Aranysárkány fejléc kép
 
BALOGH ELEK – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1880. április 2. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Balogh Elek elküldte a pénzkölcsönzés utáni félévi kamatot, és arra kéri
Arany
Arany János
t, hogy az ehhez tartozó nyilatkozatot bélyeg nélkül állítsák ki, mert a szerződésben foglalt összeget sohasem kell majd visszaperelni.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2573. 1880. ápr. 2.: „Balogh Elek, a félévi kamatot küldvén, arra kér engem, hogy a tudvalevő »Nyilatkozatot«, költségkimélés tekintetéből, bélyegtelenűl állithassák ki, miután az úgy sem fog soha beperesíttetni.”