Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Buda-Pest
Budapest
1880 apr. 2.
 
  Kedves
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
öcsém,  
  Balogh Elek, a félévi kamatot küldvén,
n
Jegyzet
Balogh Elek, a félévi kamatot küldvén
– Ez a tartozás csak jóval 1879 tavasza után kezdődhetett, hiszen
AJ
Arany János
1879. márc. 24-én azt írta
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, hogy nincsen kölcsönadható pénze (2541.).
arra kér engem, hogy a tudvalevő „Nyilatkozatot”, költségkimélés tekintetéből, bélyegtelenűl állithassák ki,
n
Jegyzet
a tudvalevő „Nyilatkozatot”, költségkimélés tekintetéből, bélyegtelenűl állithassák ki
–A pénzkölcsönzési szerződésben foglaltak lebonyolítását felügyelő törvényszékhez kellett küldeni minden, két tanú által hitelesített és illetékbélyeggel ellátott folyamodást (vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez, 2504. 1878. máj. 16.); a szóban forgó nyilatkozat nem volt hivatalos.
miután az úgy sem fog soha beperesíttetni.  
  Ezt én neki szivesen megtenném, ha tudnám, hogy mégis – netaláni beperesítés esetére, a mit soha sem lehet tudni – kit rónak meg a triplummal,
n
Jegyzet
triplummal
– a háromszoros büntetéssel (lat.)
a beperesitőt-e, vagy az aláirókat? Azért kérlek, ezt az egész ügyet, legjobb belátásod szerint, intézd el; s ha ugy véled, hogy a bélyeg egyelőre el is maradhat, én abba is beléegyezem.  
  Különben megvagyunk, nem mondhatom hogy „a szokott állapotban” mert nénédnek vagy tiz nap óta lázai voltak, s már féltettem a tavalyi nagybetegsége visszajöttétől,
n
Jegyzet
már féltettem a tavalyi nagybetegsége visszajöttétől
– „te is megkaptad – és pedig nénéddel ugyan azon évben, – azt a czudar mellhurútot. Most frissiben talán még gyógyitható lesz, bár patikai szerekkel nem hiszem, mert ha nénédet a tavaszfélen azzal nem kinozzák, maga is azt hiszi, s én is azt hiszem, nem lett volna 6 hétig ágyat nyomó lázbeteg, csak köhögött és flegmázott volna, mint az előtt, és mint most, a jártányi erejét is elvevő, fél esztendei cura után.”
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2549. 1879. aug. 18.
de pár nap óta tűrhetőbb volna az állapotja, de most meg új cseléddel vesződik, mely egy nap jő, más nap elmegy. Én pedig köhögök borzasztó sokat.
n
Jegyzet
Én pedig köhögök borzasztó sokat
– Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2504. 1878. máj. 16.
 
  Isten áldjon minden jóval  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  NB a tulsó levelet vágd le és küldd el nyugtaul
 [!]
[sic!]
Elek
Balogh Elek
nek.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.