Aranysárkány fejléc kép
 
PÁLFY FERENC – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szeged, 1880. szeptember 5. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szeged városa egyik utcáját
Arany János
Arany János
ról nevezte el.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Pálfy Ferencnek, 2584. 1880. szept. 5.: „Becses soraiból értesültem, hogy Szeged
szab. kir.
Szerkesztői feloldás: szabad királyi
város tanácsa, a város új utcái rendezése alkalmával, azok egyikét nevemről méltóztatott elnevezni.” Pálfy Ferenc (1824–1907): 1872 és 1904 között volt Szeged polgármestere. Életrajzát lásd G. Tóth 1996.