Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH ENDRÉNEK
Buda-Pest
Budapest
, 1881 jan. 31.
 
  Kedves barátom,  
  „Nem kis zavarban vagyok” – én is így kezdhetem levelemet, – nem azért, hogy olykor én is meg ne tudnám enni az őzhúst – ha kapom – épen úgy, mint a ki rászületett, vagy maga képes lőni (mert én csak bakot szoktam);
n
Jegyzet
vagy maga képes lőni (mert én csak bakot szoktam)
– Vesd össze A Szent-Iván éji álom egyik sorával: „Ez a te munkád: mindig ily bakot lősz” (III. 1. 536.) és a Bolond Istók következő részletével (II. 45. vsz.):
 
 
  Talán poéta lettem vón’ – különb.
  De sorsa üldi a szegény vakot;
  Kinek szemében a látlencse gömb:
  Bár nem vadászhat, mindig lő (bakot).
 
 
hanem azért, hogy mivel és hogyan visszonozzam én neked ezt a rendkivűli szivességet. Mert én már azt sem mondhatom, a mi
[törölt]
« t »
vel
Beszúrás
Kisfaludy
Kisfaludy Károly
az őt
meg
Beszúrás
látogató „lelkes magyart” biztatja:  
 
 
  „Sokat ugyan nem adhatok:
  Legfölebb egy dalt mondhatok.
  S kezet csapván jobbjával,
  Megkinálnám pipával.”
n
Jegyzet
 
 
  De ha jő egy lelkes magyar,
  Szivcserére kész velem,
  Szembe nem méz, hátul nem mar,
  Nyiltan leli kebelem;
  Sokat ugyan nem adhatok,
  Legfeljebb egy dalt mondhatok,
  De felcsapván jobbjával,
  Megkinálom pipával.
 
 
(
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
: Pipadal)
 
 
  Nem igérhetem a dalt azon kettős okból, mint
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
a „kárpitokat” „kösöntyüket” nemt’om melyik grófnénak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
neve napjára:  
 
 
  „Tisztelkedném kösöntyűkkel
  És rájok arany betűkkel
  Juliánát metszenék....
 
 
  de, folytatja, neki afféle czifraságai és drágaságai nincsenek....  
 
 
  Sem nagyságod úri háza
(vagy telke)
Beszúrás
  Olyanok hiával nincs..
n
Jegyzet
 
 
  Nagyságodnak kárpitokkal,
  Keresztekkel, csillagokkal
  E napon udvarlanék.
  Tisztelkedném kösöntyűkkel
  És reá smaragd betűkkel Juliánát metszenék:
 
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Sőt még többet is mívelnék!
  De sem tőlem ki nem telnék
  Ilyen pompa, ilyen kincs;
  Sem Nagyságod grófi telke,
  Kincstárja és nemes lelke
  Ilyeknek híjával nincs.
 
 
(
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
: Gróf Széchényi Ferencnének)
 
 
  azaz: én a dalnak fogytára jutottam, a te úri telked pedig olyanok hiával nincs; a
d
Beszúrás
ja isten, ne is legyen soha.  
  Most veszem észre hogy tulajdonkép még semmit sem válaszoltam leveledre; pedig a szemem már felmondotta a szolgálatot.
n
Jegyzet
pedig a szemem már felmondotta a szolgálatot
– Lásd
AJ
Arany János
1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1880. márc. 2-án Duka Tivadarnak (2571.) írt levelének jegyzetét.
Csak annyit iro
k
Beszúrás
hát, hogy barátságodnak ez ujabb nyilatkozatat, kis családommal együtt, a mily kellemesen meglepett, ép oly meleg
[törölt]
« sz »
szivvel köszönjük, s ha mással nem, irántad és családod iránt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
való szives baráti jó indulattal igyekszünk megérdemleni és meghálálni. Most pedig fogadd mind hármunk viszonti üdvözlését a kedves tieid számára is.  
  öszinte barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János