Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – PÉTER DÉNESNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1881. február 6.
 
  Kedves öcsém uram,  
  Vettem a szives küldeményt,
n
Jegyzet
Vettem a szives küldeményt
Scheiber Sándor
Scheiber Sándor
szerint ez valószínűleg szárnyasokat jelent ( Scheiber 1967. 332.).
mely a „hálás növendékeknek”
n
Jegyzet
a „hálás növendékeknek”
Péter Dénes mellett diáktársa, Szuper Lajos is Kiskunhalasról származott; 1862-től a velük azonos korú
Szilády Áron
Szilády Áron
ugyanitt volt ref. lelkész.
igazán becsületére válik.  
  Nőjenek is nagyra!” folytatom én tovább; ön pedig fogadja köszönetemet, s a meleg kézszoritást, melylyel maradok  
 
Buda-Pest
Budapest
1881. febr. 6.  
  volt tanára
n
Jegyzet
volt tanára
Péter Dénes és Szuper Lajos 1854–1855-ben Szün-órák címen kéziratos ifjúsági lapot szerkesztett; balladapályázatukról 1855. jan. 24-i keltezéssel
AJ
Arany János
írt bírálatot ( AJÖM XIII. 134. 201–203. Jegyzet hozzá: 509–511.).
és  
  őszinte barátja  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

magántulajdonban (1967-ben
Vargha Zoltán
Vargha Zoltán
tulajdonában volt) Péter Dénes (1837 körül (?–1904): nagykőrösi gimnáziumi, majd bécsi és pesti jogi tanulmányai után szülővárosában, Kiskunhalason a Deák-, később a szabadelvű párt elnöke, a ref. egyház és főiskola főgondoka.
Kiséri
Péter Dénes
néven elbeszéléseket publikált a szépirodalmi lapokban. Összegyűjtött munkája: Jó kedvemből. Humoros elbeszélések és életképek.
Bp.
Budapest
, 1889.