Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZMRECSÁNYI JÁNOSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Margitsziget
Budapest
, 1881. június 28.
 
  Tisztelt nagyságos asszony!  
  Vettem kedves sorait és köszönöm szives figyelmét, hogy egészségi állapotom felől tudakozódik. Az még folyvást gyenge lábon áll, az asthma erősen kinoz; de talán huzamosabb tartózkodás a szigeten használni fog.
n
Jegyzet
az asthma erősen kinoz; de talán huzamosabb tartózkodás a szigeten használni fog
– Vesd össze
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
1881. jún. 14-én Rozvány Erzsébetnek írt levelé- vel: „A szígetre a héten már ki szándékoztunk meni, de olyan hideg esős idő jár, hogy el halasztottuk jobb idők be álltáig, pedig olyan ígen szükségűnk vólna egy kis fris levegőre! mivel ritkán járunk ki, az örökös szobát meg untuk már, őssz ólta űlűnk bent.” MTA K Kt K 513/1367.
Szél Piroska
Széll Piroska
Karacs Teréznek, 1881. jan. 9.: „nagymama több hétig nagyon és veszélyes beteg volt. Erős lázban nagy gégegyulladással egybekötve szenvedt. Mint említém most már jobban van, sőt párszor már egy kis negyed órára kinn is volt. Nagyapa most elég tűrhetően érzi magát.” 1881. ápr. 16.: „Szegény nagyapám pár hétig rosszúl érezte magát. Mint már a múlt levelembe is említém, erős derékfájásban szenvedt, mely most arany ér félére változott át; néhány napig nagyon kínozta, de most már hála Istennek, jobban van. Nagymama még most is köhög erőssen, lázza már ugyan nincs, de az orvos a kimenetelt még sem engedi meg neki.” ( Sáfrán 1960.b 83, 84.)
 
  A télen örömmel olvastuk családommal együtt két csinos kis költeményét a Fővárosi Lapok-ban.
n
Jegyzet
két csinos kis költeményét a Fővárosi Lapok-ban
Szmrecsányi Paula:
 
Az első varrás.  
(Véke 1879.)  
 
  Kis leányom varrni fog ma,
  Ollót ide, szaporán!
  Bábujának az ünnepre
  Uj ruhácskát szabok ám.
 
 
  Igy ni, látod, ki van szabva;
  A kis tűt most vedd elő, –
  De még elébb a gyűszűbe
  Egyik ujjad belejő.
 
 
  Első öltés! én istenem
  Milyen furcsa egy dolog!
  Rajta, édes kis leányom,
  Hisz’ a tűt már jól fogod.
  Hogy örvend uj ruhájának
  A te kedves kis babád;
  És mert látja, hogy te varrod,
  Nézd, hogyan bámúl reád.
 
 
  Jaj! de nagyot öltöttél most;
  No de az mitsem teszen –
  A legelső varrásomnál
  Szinte igy járt a kezem.
 
 
  Most készül egy kicsi ruha,
  És nagy öltés a baja;
  Évek múlva forditva lesz
  Kicsi öltés, nagy ruha.
 
 
( FL 1881. jan. 26. 101.)
 
Májushoz.  
(Vékén.)  
 
  Drága kedves kisasszonykám!
  Ugyan kérem, mondja hát,
  Miért e fagy üde arcán,
  Mért mutatja igy magát?
  A jó anya-természetnek
  Legislegszebb gyermeke!
  Ily hidegen a legszebbnek
  Vajjon nézni illik-e?
 
 
  Máskor meleg mosolyára
  Kizöldüle minden ág,
  Merre lépett: a nyomába’
  Kinyilott a sok virág.
 
 
  Üde, nyájas, kedves arccal
  Hányszor nyujtott örömet,
  Karonfogva jött a nappal,
  Osztogatva meleget.
 
 
  Szél urfi most udvarlója
  Szép kisasszony, – vajmi kár!
  Mert a világ ám megszólja,
  Mit nem szivel, ugy-e bár?
 
 
  Oh! csak üzze el magától,
  Ily szép lányhoz nem való,
  Bontakozzék ki karjából,
  Az övé a tél, a hó.
 
 
  Tépje le szép homlokáról
  A felleget, a borút,
  Majd tűz oda sugarából
  A nap arany koszorút;
 
 
  S megzendül a madárének
  És kinyilik a virág,
  Bájainak, szépségének
  Hódolni fog a világ.
 
 
( FL 1881. máj. 6. 577.)
A mi nekem bennök leginkább tetszik, az, hogy egyszerüen elegánsak, mint egy izléssel öltözött nő és meleg érzésből fakadtak.  
  Fogadja szives viszonti üdvözletünket, melylyel vagyok  
  nagyságodnak  
 
Margitsziget
Budapest
, 1881. 28/VI.  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
, s. k.  
 

Megjegyzések:

Elveszett. „A két utolsó levél
[szerkesztői feloldás]
az 1879. ápr. 16-i és ezaz
a Szmrecsányi-család birtokában van. Nekünk
Szily Kálmán
Szily Kálmán
ur, az Akadémia főtitkára bocsátotta rendelkezésünkre. Az első
Arany
Arany János
sajátkezü irása, az utóbbinak azonban már csak az aláirása az övé, mert a levelet magát
Piroská
Széll Piroska
jával iratta diktálás után.” ( PN 1893. )