Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KOVÁCS LÁSZLÓNAK, A GYOROKI OLVASÓ EGYLET ELNÖKÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Margitsziget
Budapest
, 1881. szeptember 3.
 
  Igen tisztelt Elnök ur,  
  Becses sorait, melyekben a gyoroki olvasó egylet által disztaggá lett kineveztetésemről tudósítani méltóztatott, a mellékelt oklevéllel együtt, nagy köszönettel vettem.  
  Ha e lelkes sorokban személyemre halmozott magasztaló kifejezéseket azon nagyság mértékeűl venném, melyet el kellett volna érnem azok megérdemlésére: valóban pirulás futná el arczomat
annál inkább, mert hanyatló erőim érzetében immár ösztönzésül sem vehetem a jövőre;
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
immár jav.
de én csak ama jó indulatot látom bennök, melylyel hálás közönségünk
[törölt]
« komoly »
öszinte
Beszúrás
irodalmi törekvések iránt viseltetik,
[törölt]
« u jav.gy hogy azokat könnyen »
s azért
Beszúrás
túl is becsűli.
[törölt]
« A mértéket nagyollom, de a jóindulatot »
hálával
s örömmel
Beszúrás
fogadom.
[törölt]
« s kegyelet »
tel
[törölt]
« teszem »
[törölt]
« helyez »
[törölt]
« fogom őrzeni pályám emlékei között. »
 
  Ifjúságom nagy részét Araddal szomszédos megyében töltvén, ha a levél nem figyelmeztet is, van
[törölt]
« fogalmam »
sejtelmem
Beszúrás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a missióról, melyet a gyoroki olvasó egylet nyelvünk és irodalmunk megkedveltetése által környezetében teljesitni magát hivatva érzi. Adja az ég, hogy
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[szerkesztői feloldás]
besz.
culturalis
[törölt]
« feladatát »
müködését
Beszúrás
, hazánk érdekében
[törölt]
« sokáig »
mennél hosszabb ideig
[törölt]
« folytathassa »
sikerrel folytathassa, a mi
[törölt]
« tart »
huzamosb idő folytán – szerény eszközökkel is lehetséges
[törölt]
« , »
.
Beszúrás
[törölt]
« mint a latin példabeszéd »
[törölt]
« közmondás szerint: sok csepp a követ is kivölgyeli »
mert sok csepp a követ is kivölgyeli.
n
Jegyzet
sok csepp a követ is kivölgyeli
– „Gutta cavat lapidem” (
Ovidius
Ovidius Naso, Publius
: Epistulae ex Ponto, libro IV, 10, 5.). Vesd össze: „A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé.” (Jób 14:19) Vesd össze
AJ
Arany János
: Ének a pesti ligetről (1877): „Szirtet kivölgyel sűrü csepp” ( Dánielisz 1986. 268.).
 
  Fogadja Elnök úr, és sziveskedjék az egyletnek is általadni megújitott köszönetemet és
a
Beszúrás
meleg üdvözlés
[törölt]
« em »
t
Beszúrás
[törölt]
« ki<jelentés>fejezését »
melylyel maradok  
  Tisztelt Elnök Urnak  
 
[törölt]
« Budapest »
Margitsziget
Budapest
1881 sept. 3-án  
  alázatos  
 
[szerkesztői feloldás]
Arany János
Arany János
 
  U.i. Levelem nincs hirlapi közlésre szánva.  
 

Megjegyzések:

A NSzAJM -ból 1977. ápr. 12-én „restaurálás és jobb megőrzés végett” az Arhivele Naţionale tulajdonába került. Jelzete: Colecţia de documente a Muzeului Memorial „
Arany Janos
Arany János
Salonta
Nagyszalonta
; – MTA K Kt Ms 5/84. (
Voinovich
Voinovich Géza
másolata); MTA Kt Mikrofilmtára B 301. A rectón a gyoroki Olvasó Egylet 1881. júl. 31-én írt levele.