X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek …« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben : Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  TIZENKETTEDIK ÉNEK.  
  Buda halála.  
 
 
n.1
Már fészke fölött leng énekem ezúttal,
 
n.2
Buda forgó napja száll meredek rúddal,
 
n.3
Este van, este van … késő a madárnak :
 
n.4
Nem látjátok-e már, hogy' nőnek az
árnyak?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
árnyak !
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.5
Buda körül bús éj tornyosdik össze.
 
n.6
Hanem a sors útján csak pihenő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
lessz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lesz
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
e :
 
n.7
Új dalok,
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
uj
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dolgok
tolmácsai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fordulati »
tolmácsai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, jőnek,
 
n.8
Ha Isten erőt ád szegény éneklőnek.
 
 
 
n.9
Etelét említem : hova késik hadban :
 
n.10
Idejét vesztegli maga önként abban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szántszándékkal időt ő veszteget abban »
Idejét mulasztja
Beszúrás
Idejét vesztegli maga önként abból
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.11
Készántag azon van,
mi ürügyön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy akarva késsék (míg lehető) hogyha lehet »
[törölt]
«
mi ürüggyel késsék
Beszúrás
»
mi ürügyön késsék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.12
Rettegve haragja izzó kitörését.
 
 
 
n.13
Talán Buda megtér ildomosabb észre,
 
n.14
Tán pártja elporlik, (szakad
is már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imhol »
immár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
részre,)
 
n.15
Tán őmaga lelkét türelemmel győzi,
 
n.16
Csepprül a míg cseppre boszuját lefőzi.
 
 
 
n.17
Hamar a zendűlést odakinn elnyomta,
 
n.18
Csak félelem által ; vért keveset onta ;
 
n.19
Látatlan előzé iszonyú hadjárat :
 
n.20
Híre
hadat vert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csatát nyert »
hadat vert
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
meg, vőn be kaput s várat.
 
 
 
n.21
Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sok kulcs megijedve (bujdosik) hűtelen a zártól
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelének hódol, Eteléhez pártol,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ő pedig
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.22
Fogoly esett nagy szám, sarc
tetemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« is elég »
[törölt]
«
is vele
Beszúrás
»
tetemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, gazdag,
 
n.23
Túszt neki minden hely küldöze hódolva,
 
n.24
Városok utcáit taposta hatalma.
 
 
 
n.25
Ám adaját császár meg nem adá bérül,
 
n.26
Hallván ijedelmes rósz hírt Etelérül :
 
n.27
Hogy az ő országát hódítja magának,
 
n.28
Népével a húnok, mint urai, bánnak.
 
 
 
n.29
Üzené : túszt, foglyot
hamar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« neki »
hamar
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átaladjon,
 
n.30
Maga is országán többé ne maradjon,
 
n.31
Vigye hadát húnok lakozó földére :
 
n.32
Ugy áll neki császár, mit előbb igére.
 
 
 
n.33
Nagy büszke haraggal Etel erre lobban,
 
n.34
Igazán vagy színből? maga tudja jobban ;
 
n.35
Színből, igazán is : mert az neki sértő,
 
n.36
Hogy elébb átadja s várjon adóért ő !
 
 
 
n.37
De meg, Buda miatt késik vala, mondom,
 
n.38
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Keresve ürűgyet, nem lennie otthon »
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; —
 
n.39
Ifju seregét is
szoktatnia
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyakorolni »
szoktatnia
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell még :
 
n.40
Látja, hogy a harcban mily öröme telnék.
 
 
 
n.41
Nosza hát indítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nosza megindítja »
Nosza hát indítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, had-izenés nélkül,
 
n.42
Felel a császárnak mostoha vendégül :
 
n.43
Mély birodalmába, hét ágra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy birodalmába négy ágra »
Mély birodalmába, hét ágra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
betörvén
 
n.44
Omlik hada, mint ár, kavarog mint örvény.
 
 
 
n.45
Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget,
 
n.46
Füstben maga után von egész vidéket,
 
n.47
Kincsét kirabolja, népeit elhajtja,
 
n.48
Csak az üres
földnek gyász fenekét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« földet s vérnyomait »
földnek gyász fenekét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyja.
 
 
 
n.49
Tízszer — husszorosan az adót fölszedték,
 
n.50
Olly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Oly
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Olly
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
özön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tenger »
özön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zsákmány, mind' el se vihették,
 
n.51
Bíbornak először kopj a vala singi, —
 
n.52
Vagy elégett máglyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Azután meggyujták »
Vagy elégett máglyán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem vált ura senki.
 
 
 
n.53
Sűrü
követ által bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« követekkel bezzeg ajánlná »
követ által bezzeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követ által, bezzeg
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ajánlá már,
 
n.54
Maga veri följebb adaját a császár :
 
n.55
Ám Etelét ily szó találja süketnek,
 
n.56
Látnia szinét sem engedi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látni a szinét sem engedi »
[törölt]
«
Majd szinét sem hagyja
Beszúrás
»
Látnia szinét sem engedi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követnek.
 
 
 
n.57
Sőt a telet is már — Etele azt várja,
 
n.58
Míg maga hídat ver omló vizek árja :
 
n.59
Hogy büszke Bizáncnak kapuin
döngessen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zörgessen »
döngessen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
De az idő sorját, kell,
sorba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendbe »
sorba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kövessem.
 
 
 
n.61
Buda király
búsan ödöng vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (mostan) pedig búsan ödöng »
búsan ödöng vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
itthon,
 
n.62
Bástyái mögött sem érzi magát bizton,
 
n.63
Keleti
pusztákra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy síkra »
[törölt]
«
rónára
Beszúrás
»
[törölt]
«
sík földre
Beszúrás
»
pusztákra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúan néz ki,
 
n.64
Hogy mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Milyen »
Hogy mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy az ország s kicsiny az ő fészki.
 
 
 
n.65
Mint rácsba először befogott vadállat
 
n.66
Mozgásra elég tért s nyugtot se' találhat,
 
n.67
Jár fel-alá mindig, lép nehanyat s vissza,
 
n.68
Fejével a rácsot sikeretlen zúzza :
 
 
 
n.69
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
húnok fejedelme ;
 
n.70
Gyorsabban a testnél hánykódik az elme :
 
n.71
Ha űl is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik :
 
n.72
Ez nem pihen úgy se, álmába' viharzik.
 
 
 
n.73
Egy nap is, a várnak hogy
néz vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll vala »
néz vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ormán,
 
n.74
Egyedül a síkra
mélázva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézett le »
mélázva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mogorván,
 
n.75
Merre Budaszállás
lehetett a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lehetett a
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehetett, a
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
régi,
 
n.76
S homályban Etellak messzebbi vidéki:
 
 
 
n.77
Hirtelen az öklét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nagy hirtelen öklét
Hirtelen az öklét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üti homlokához,
 
n.78
Szeme összébb rándul, egy pontra sugároz,
 
n.79
Nem a levegőben — leikébe' van e pont,
 
n.80
Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond :
 
 
 
n.81
Mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Melly
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Isten az égből — te, Hadúr, ez eszmét,
 
n.82
Te adád most nékem, szánván Buda vesztét!
 
n.83
Vagy valaki, ébren — feledett álomban —
 
n.84
Mondta nekem? … Sőt te, te Hadur, e nyomban!
 
 
 
n.85
Mind a hunok tüstént körül
arcom'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aztat »
arcám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcom
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vennék,
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
elmondja, hogy az osztozásnál Budának a birodalom keleti része jutott, a Tiszától a Donig (Cap. II. 5.), de mialatt Attila nyugati hadjáratait vívta, Buda mégis a Dunaa jobb partján a régi várost —Aquincum (Sicambria) — melyet Attila a saját nevéről kívánt neveztetni, magáról Budának hívatta (Cap. III. 5.). Ezt Anonymus is tudja. Ez lett volna oka Etele haragjának, Buda halálának.
Arany
Arany János
e kicsinyes torzsalkodás helyett az egész eposz főmotívumához, a kardhoz köti, melyhez Attila a maga világbíró hatalmát kapcsolta, amely a kard elorzásával veszélybe került.
Kézai
Kézai Simon
nál »fratrem suum manibus propriis interfecit, proiici faciens corpus eius in Danubiam.« A krónikák még hozzátették: csellel, — fraudibus. A költő szépített Attila tettén, azzal, hogy egymaga megy be a várba, mi Riedlt Imre királyra emlékeztette, amint egyedül ment el fölkelő fia táborába. Ám Hadura Isten, ki a kardot adta, kimondja a végzetet Attliára és népére
 
n.86
Magam is, e karddal, győzhetetlen lennék,
 
n.87
Ha egyszer kezemet ráteszem a kardra,
 
n.88
Én, Buda király, mint Isten is akarta!
 
 
 
n.89
De ki lesz a bátor? … Ezt mondva, szemébe
 
n.90
Kanyaró ötlött fel, a Kanyaró népe,
n
Jegyzet Kanyarót és csapatát a költő úgy írja le, amint Ammianus Marcellinus a hunokat : szakálluk nem nő, arcukat bevagdalják, nyereg alatt puhítják a húst, örökös kóborlók. (
Loisch
Loisch János
nál, Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXI. 2.)
 
n.91
Mely, noha Budával táboroz egy-párton,
 
n.92
Nem szenvedik
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ottbenn
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Művek
 
ott benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, csak kívül az árkon.
 
 
 
n.93
Mert nem volt Kanyaró, feje, atyja nemnek,
 
n.94
Vezeti seprőjét húnnak, idegennek,
 
n.95
Ki barát és ellen földjén rabol, éget,
 
n.96
Ki apát anyát ölt, s aluvó vendéget.
 
 
 
n.97
Nem lakik
e banda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a had »
e banda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
soha sátorszinben,
 
n.98
Eső, hideg és hév feketíti színben,
 
n.99
Bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg ;
 
n.100
Nyerge az ágy s tűzhely, hús ez alatt fő meg.
 
 
 
n.101
Békében
(e hadnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezeknek »
(e hadnak)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nincsen soha béke)
 
n.102
Körül a szomszédság
búvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« e had »
búvó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menedéke,
 
n.103
Onnan idegent is, húnt is rabol átkul ;
 
n.104
Hadban elől ijjeszt,
mérföldnyire
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s »
mérföldnyire
n
Jegyzet (az S kitörölve)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
száguld.
 
 
 
n.105
Mostan Buda mellé, mint keselű, jöttek,
 
n.106
Díjul akasztófát s
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyt kikötöttek »
s aranyat kiköttek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.107
Azt hogy ne találják, ezt hogy ne veszitsék ; —
 
n.108
Kénytelen ámbár, de kellett a segitség.
 
 
 
n.109
Ily hadnak Buda most hívja fejét félre,
 
n.110
Vala ez a rútak iszonyúbb vezére :
 
n.111
Daliás
hún nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok »
hun nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közt nem akadt oly undok,
 
n.112
Hogy megközelítné amilyet elmondok.
 
 
 
n.113
Kulacsfeje szűkült, pisze orral, lappá
 
n.114
Tette a természet, s maga még rútabbá :
 
n.115
Késsel az ön húsát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kés-éllel az arcát »
Késsel maga
[törölt]
« önön »
az ön
Beszúrás
húsát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bemetélte arcán,
 
n.116
Hogy lenne ijesztő rettenetes harcán.
 
 
 
n.117
Szanaszélyel ritka,
müveletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zabolátlan »
müveletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
serték
 
n.118
Forradozott állát s ajakát kiverték,
 
n.119
Apró szeme
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kút pillog elé, fúrva »
mint kút csillog elő, szúrva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.120
Hangja ebugatás:
vakogó, nyers, durva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (oly) vakogó, oly durva »
vakogó, nyers, durva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.121
Ezzel Buda király ered íme szónak,
 
n.122
Félre mezőn híván, így mond Kanyarónak :
 
n.123
Meglátom, Kanyaró,
van-e hős sziv
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lakik-e sziv »
van-e hős szív
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
benned,
 
n.124
Etele sátrába, éjtszaka, bemenned.
 
 
 
n.125
Kard függ ott valahol, megismered erről :
 
n.126
(Hüvely atyjáé volt,
megmondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elmondta »
megmondta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: mi jelről)
 
n.127
Azt nekem orvúl te …
ha nekem elhoznád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ha nekem elhoznád »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.128
Aranyban-ezüstben elnyered a hasznát.
 
 
 
n.129
Megdöbbent Kanyaró,
gondola egy hosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallgat vala hosszan »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.130
De utóbb
fellángol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fellángolt »
fellángol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, merni nagyot,
rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rosszban »
rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.131
Szája vigyorgástól lön még iszonyúbbá,
 
n.132
Dísztelen ily szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Disztelenül szóra »
Dísztelen ily szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vonogatta csúffá :
 
 
 
n.133
Kard lesz : de
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nem bánom ; »
Kard lesz : de
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Kard lesz! de
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
aranyt adj, de sokat ; nem bánom ;
 
n.134
Hanem
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
asztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
osztán
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
aztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: pfh! pfh! … Etelét nem várom ;
 
n.135
Mert ha Etel itt kap, Hadur, az ebanyja,
 
n.136
Száz volna se' ment meg,
se maga sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
se maga sem
n
Jegyzet (vessző volt; kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kardja!
 
 
 
n.137
Menj, menj, gonosz!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Eredj, gonosz, »
Menj, menj, gonosz!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« innen »
Ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
n
Jegyzet (javítás, nem látni, mi fölött.)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
! Buda szól ijedten,
 
n.138
Mert félek agyon
sujt égő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üt zúgó »
sujt égő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyila itten,
 
n.139
Vagy az útban, a kit káromlani mertél ; —
 
n.140
Jutalmad azonban
megvetem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megkapom »
megvetem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a kardér'.
 
 
 
n.141
Még az nap Kanyaró osztja hadát szélyel,
 
n.142
Út nélküli úton
bújkál vele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szálinganak »
[törölt]
«
bújnak egész
Beszúrás
»
bujkál vele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjjel,
 
n.143
Napközben mocsaras helyeken meghúnynak,
 
n.144
Rettegve bosszúját minden igaz húnnak.
 
 
 
n.145
Harmadik éj a mint fordul ilyen napra,
 
n.146
Mind összeverődtek tornyos Etellakra,
 
n.147
Állítja vezérük ide-oda lesbe,
 
n.148
Útat előálmon egyedül keres be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga elő álmon ő utat keresve »
Útat előálmon egyedül keresve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.149
Krimhilda Etelnek szép nője azonban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a két vessző Sz., A., D. szövegében utóbb kikaparva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.150
Távoli férjéhez vala édes gondban,
 
n.151
Nem alutt, az álom
csak játszva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« játszódva »
[törölt]
«
repdesve
Beszúrás
»
csak játszva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kerülte,
 
n.152
Fohásza galambit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vágyban epedt lelkét »
[törölt]
« Sűrű sóhajtással »
Fohásza galambit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
férje után küldte.
 
 
 
n.153
Hattyu fehér teste forog a hab ágyon,
 
n.154
A lelke meg úszkál tenger hiu vágyon,
 
n.155
Apró pihegését únja Aladárnak ;
 
n.156
Körül éjsűrítő nagy kárpitos árnyak.
 
 
 
n.157
Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét ;
 
n.158
Megörül :
hirmondó!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hirmondó; »
hirmondó!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felugorva néz szét :
 
n.159
Etele tornácán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele sátrához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadi mént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (paripát) lovat ím »
hadi mént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kötött meg
 
n.160
Valaki … »
jaj! nem más
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(bizon) jaj nem más ?
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
édes uram
n
Jegyzet (kaparás fölött)
n
Jegyzet A lap szélén:
Jaj ! édes uram lesz, bizonyos a jött meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jött meg!«
 
 
 
n.161
Veti hamar leplét karcsu derekára,
 
n.162
Minden erén futkos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minden erét futván »
[törölt]
«
Bizseregvén benne
Beszúrás
»
Minden erén futkos
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerelem hangyája,
 
n.163
Függő folyosón át az urához indul,
 
n.164
De megáll rettenve útja közepin tul.
 
 
 
n.165
Idegen a férfi, dísztelen a termet,
 
n.166
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki a sátorból jő s paripáján termett »
Mely palotából jön s paripáján termett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.167
»Ki az ott,
ilyenkor?« — De nem is áll szónak ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilyenkor!? — Nem felel a szónak: »
ilyenkor!? — De nem is áll szónak:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.168
Vércse sikoltása
űzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vijjog
üzi
Beszúrás
»
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az asszonynak.
 
 
 
n.169
Tüstént aluvó őr, valamennyi, támad ;
 
n.170
Két ujján Kanyaró füttyent vala hármat,
 
n.171
Éh farkasi
oztán törnek elő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lesből törnek adott »
oztán törnek elő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jelre ;
 
n.172
Virrada sok alvó örökös éjjelre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És ira … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.173
Így sikerült vérben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikerült, véresen, »
így sikerült vérben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
verekedni,
 
n.174
De zsákmányt Kanyaró nem mer vala vetni ;
 
n.175
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Seregét elküldé a messzi határra »
[törölt]
«
Hadait széleszti a messzi határra
Beszúrás
»
Seregét oszlatja el, el, a határra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
n
Jegyzet kaparás fölött
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.176
Egyedül a kardot
viszi meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megvitte »
viszi meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budára.
 
 
 
n.177
Mellyet nagy örömmel Buda király másnap
 
n.178
Mutat elő s büszkén a többi tanácsnak,
 
n.179
Dicsekszik : az éjjel
csoda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csuda »
csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által nyerte ;
 
n.180
Jobban Etellakról tudják hazaszerte.
 
 
 
n.181
Mindenfele a hír onnan eredt szélyel,
 
n.182
Összetalálkozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összetalálkozik »
Összetalálkozván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda más hírével :
 
n.183
Hogy az Isten kardját csudaképen nyerte ; —
 
n.184
Nem hiszi
egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azt »
egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember neki, országszerte.
 
 
 
n.185
Sőt a maga pártja, az is elpártolna,
 
n.186
Etelétől immár menedék ha volna ;
 
n.187
Újult bizodalmát
öli halvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hamar öli »
öli halvány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kétség :
 
n.188
Így orozott kardban, vajh, lesz-e segítség!
 
 
 
n.189
Etelének is vün
n
Jegyzet Vün. Vive. Jogos régi forma.
hírt Hilda futára,
 
n.190
Mikor a kard eltünt, s hova tünt : Budára.
 
n.191
O — ja j ! … akkor látták (egy hangja se hallszott)
 
n.192
Sápadni először azt a piros arcot.
 
 
 
n.193
Elsápada, elhalt kisérteti zölddé,
 
n.194
Azután izzó vér sebesen megtölté,
 
n.195
Azután ültéből felrándula, tenni,
 
n.196
S dörmöge mély hangon : haza fogunk menni.
 
 
 
n.197
Követét császárnak hívatja magához,
 
n.198
Adaját hogy rakják, engedi, lábához,
 
n.199
Túszt neki és foglyot átaladat renddel,
 
n.200
Haza indúlásra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (S ) Indulni hadának »
Haza indúlásra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Haza indulásra
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
napot órát rendel.
 
 
 
n.201
S már, mint szele égi tüzes háborúnak,
 
n.202
Zúg jötte felől hír a haragos húnnak,
 
n.203
Mindenfele a nép
elképzeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« iszonyodik »
elképzeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s borzad
 
n.204
Budára szegényre az isszonyú rosszat.
 
 
 
n.205
Mint hegy ha szakadna, mint ég ha omolna,
 
n.206
Világ tengelye mint dűlőbe' ha volna :
 
n.207
Úgy képzeli a nép —
vagy mi nagyobb rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem tudja, mi rosszat »
vagy mi nagyobb rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.208
Etele haragja, Buda bűne hozhat.
 
 
 
n.209
Még útban eléje, urok elé, mennek
 
n.210
Sokan a fő húnok, fejei a nemnek,
 
n.211
De nem meri egy se Buda pártját fogni,
 
n.212
Etele szívébe könyörű szót lopni.
 
 
 
n.213
Detre is
ott van már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elhozta »
ott van már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kelleti hüségét,
 
n.214
(Átkozva magában Buda semmiségét.
 
n.215
Lelke a jövendőn szomorún kóvályog.)
 
n.216
S vele mind a többi idegen királyok.
 
 
 
n.217
Föl, Keveházának, seregét vezérli
 
n.218
Etele ;
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megáldoz : Százhalmot eléri »
s ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
n
Jegyzet (kivakarás fölé írva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.219
Buda új városnak fordul, folyam ellen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Duna folyam ellen Buda várnak fordul »
Buda uj városnak fordul, folyam ellen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.220
Téteny előfokján föltetszik az ellen.
 
 
 
n.221
Hamar, ezt meghallván, Buda kaput zárat,
 
n.222
Nagy körösztbálvánnyal segíti a zárat,
 
n.223
Dobogót felvonnak szédűletes árkán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hidat emel horgon, őrt falain járat, Sűrű sötét (tövis) nyillal tűzi meg a várat
Dobogót felvonnak szédületes árkán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.224
Nyíllal, kópiával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Nyiltól kópiától
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyillal, kopiával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tövises a párkány.
 
 
 
n.225
Hal úszva —
király mond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« reméllik »
[törölt]
«
ez árkon
Beszúrás
»
király mond
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— madár ha
repülve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
röpülve
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
repülve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.226
Ember fia
nem jő itt csuda nélkül be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondják — ide nem kerül be »
nem jő itt csuda nélkül be
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.227
Mert elfogy
előtte, akármi felől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az útja neki, bármerről »
előle, akármi felől
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jön,
 
n.228
És meghasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kettéhasad »
És meghasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a föld, bármerre kerüljön.
 
 
 
n.229
Etele azonban már nem vala távol,
 
n.230
Körül a hegységet megszállta hadával ;
 
n.231
Kapu elé mindjár' szót szólani küldött,
 
n.232
S nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
S nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hangon
alólrul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« alólrul »
alulról
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
alólrul
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszéle a küldött :
 
 
 
n.233
Buda király hol van? Álljon maga szónak. —
 
n.234
Etele küld engem, ura minden húnnak,
 
n.235
Seregével ott ím a
bérceket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hegyeket »
bérceket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
űli,
 
n.236
Ezt a madárfészket pöhölyre becsűli.
 
 
 
n.237
Hegyet az árkába onnanfölül ontat,
 
n.238
Falaid ormóján tapos országútat,
 
n.239
Valaki él
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ottben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
úgy tartsa, nem élne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgy tartsa, nem élne »
[törölt]
«
mintha nem is élne
Beszúrás
»
úgy tartsa, nem élne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.240
Fiúval az apját vetteti kardélre.
 
 
 
n.241
De ha Isten kardját meghozva, köszöntöd,
 
n.242
Kapuid, sarkából,
mély porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a földre »
mély porba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ledöntöd,
 
n.243
Egyszer ha
vonúl át városodon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapossa városodat »
vonúl át városodon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
népe :
 
n.244
Fogad utolszor még atyafi kedvébe.
 
 
 
n.245
Se kaput, sem kardot! — felelt Buda hévvel, —
 
n.246
Holt testemen át csak ha
bejő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« jön ide »
bejön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bejő
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
népével!
 
n.247
De,
ha esdő szóval maga hozzám jön be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint jó testvér maga kérni jön be »
[törölt]
«
mint jó testvér maga ide jön be
Beszúrás
»
ha esdő szóval maga hozzám jön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.248
Fogadom a pártost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fogadom még egyszer »
[törölt]
«
Visszaveszem ujra
Beszúrás
»
Fogadom a pártost
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
régi kegyelmembe.
 
 
 
n.249
Kaccanva Etele érti meg e választ :
 
n.250
Ha ha! . .
egy jó kardot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« és megy, kardot »
[törölt]
«
s ezzel kardot
Beszúrás
»
egy jó kardot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fegyveriből választ
 
n.251
S indúla, menőben derekára kötvén,
 
n.252
Mind az urak kérik, őt nyomba követvén.
 
 
 
n.253
Ne menjen! ez ármány ; Hadurra!
hová megy :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hová megy ? »
ez ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.254
Azok
ott nagy tábor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős tábor »
ott nagy tábor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; maga hős, de lám egy ; —
 
n.255
Esennen
n
Jegyzet Esennen. Esdőleg. Régi szép szó.
a hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« utána »
a hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
könt ősit érintik :
 
n.256
De szeme szikrái
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
De (király) szeme(i)
[törölt]
« villámi »
szikrái
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissza vadúl intik.
 
 
 
n.257
Jutva le a várhoz (mely Ó-Buda mostan),
 
n.258
Parancsola tüstént : nyíljék kapu ottan,
 
n.259
Hidat alá döntnek, kaput elé tárnak ;
 
n.260
Mögötte bezúdúl tengelye a zárnak.
 
 
 
n.261
Buda
pedig öccsét várja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« király amint (akkor) fenn áll »
pedig öccsét várja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala bástyán,
 
n.262
Messzire megrémült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrémült Etele »
Messzire megrémült
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vérszínü palástján,
 
n.263
Haja merevedni sisak alatt kezde,
 
n.264
Hálója
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Árnyéka »
Hálója
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
halálnak szemeit környezte.
 
 
 
n.265
Szólni akar — nem tud : hozzá ne eresszék,
 
n.266
Karddal ez egy embert odalenn elvesszék ;
 
n.267
De nem is voln’ aki e szóra királynak
 
n.268
Végezze parancsát : mint kőszobor állnak.
 
 
 
n.269
Amint közelebb jő, amint szeme villan,
 
n.270
Duzzad egész teste, majd rászakad ollyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arca, egész teste, mint förgeteg, ollyan »
Duzzad egész teste, majd rászakad, ollyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.271
Harag a nézése, harag a járása,
 
n.272
Szorul összébb köztük levegő nyilása :
 
 
 
n.273
Fegyvertelen az bár — szegény Buda elhűl,
 
n.274
Hamar Isten kardját rántja ki védelmül,
 
n.275
Önkintelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Önkénytelen »
Önkintelen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ádáz Etelétől ója,
 
n.276
Noha érzi eljött éltének utója.
 
 
 
n.277
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ott »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etel is, szó nélkül, csak ölü-sívással,
 
n.278
Ránt
ellene
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rája ki »
ellene
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szablyát ; küzdenek egymással ;
 
n.279
Messze a
viadal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kard (fegyver) — villám »
viadal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
késő zaja csattog ;
 
n.280
Nézi a két tábor, fölöttük, alattok.
 
 
 
n.281
Ott nem az Istenkard által Buda vivik,
 
n.282
(Kezében acélja csak acél
tudnillik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tudniillik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tudnillik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
;)
 
n.283
Emberül ő
harcolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vívott »
harcolt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
maga emberségén ;
 
n.284
Bajnok vala ifjan, s bús élete végén.
 
 
 
n.285
Harmadszeren a mint
zúdúltanak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« förmedtenek »
zúdultanak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
össze :
 
n.286
Etel Buda kardját kiröpité messze ;
 
n.287
Oda lőn az ; testét
veszni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látni »
veszni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyá hátul,
 
n.288
Megfutva
halálnak mereven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halála iszonyú »
halálnak mereven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcátul.
 
 
 
n.289
Még egyszer üvöltvén, Etele szökellik,
 
n.290
Vállközön a kardját belemártá mellig ;
 
n.291
Arccal, Buda ki volt, a porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arccal Buda király csak porban »
[törölt]
«
Arccal Buda esvén, a porba
Beszúrás
»
Arccal Buda ki volt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
merűle,
 
n.292
Iszonyú csendesség
fagya meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fagya (meg) be »
fagya meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
körűle.
 
 
 
n.293
Ám had ura Isten jól látva egéből,
 
n.294
Hunokért nagy könnyű csordúla szeméből ;
 
n.295
Jaj! betelik, mondá, már íme betelnek —
 
n.296
Népe jövendői
számlálva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« haragos »
számlálva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelnek.
 
 
 
n.297
Isten, alant földjén, ő lehetett volna ;
 
n.298
De nagy ily kísértés, földi halandóra —
 
n.299
Szólt ; és megnyugodott, könnyét letörölvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Kit anya szült, porrá . . .) Mond, és megnyugodott, szemeit törölvén »
Szólt, és megnyugodott, könnyét le törölvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.300
Hogy örök-állandó amaz erős törvény.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.301
Ezalatt tornyáról magas palotának
 
n.302
Rohan alá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Oda siet »
Rohan alá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hajh! már özvegye Budának ;
 
n.303
Szöghaja kígyóit
tépi, előlfutva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tépi előlfutva »
[törölt]
«
megtépdesi futva
Beszúrás
»
tépi, előlfutva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.304
S üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva :
 
 
 
n.305
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Krimhilda, kegyetlen ! »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ilda, kevély Hilda! Krimhilda kegyetlen!
 
n.306
Verjen meg az átok! ne maradj veretlen!
 
n.307
Soha te fiadnak örömét ne érjed!
 
n.308
Vesszen ki magostul vele gyilkos férjed!
 
 
 
n.309
Kínnal fiad elveszd, kínnal akit szültél :
 
n.310
De ne örülj akkor, mint akkor örültél!
 
n.311
Kit élnie szűltél : szűld szörnyű halálra! …
 
n.312
Jajgata, és mint holt, lerogyott urára.
 
 
 
n.313
Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán,
 
n.314
Össze a hős rendült neje nevét hallván,
 
n.315
Lába előtt,
vérből, néz vala egy pontot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« porban nézve egy vérpontot »
vérből, néz vala egy pontot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.316
Tompa sötét hangon! ily szavakat mondott :
 
 
 
n.317
Ne átkozd, iszonyú! nemj vétkes az ebben;
 
n.318
Ártatlan a gyermek az apai tettben.
 
n.319
Átkod Keveházból nem fogja kivájni …
 
n.320
Tora, temetése leszen ott királyi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyögve az asszony csak mélyebbre temette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Nyögdelve az asszony Buda véres teste
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arcát, (vadul sírtak) zokogának hölgyei mellette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Közé . . . arcát takará mélyebbre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Darab idő telt így »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Sírtak hölgyei mind
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.321
Búgással az asszony szemeit a sebbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Bugással az asszony Buda véres teste »
Búgással az asszony szemeit a sebbe
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.322
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Közzé könyes arcát temeté mélyebbre »
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.323
Sírtak hölgyei mind. Most a csuda-kardot
 
n.324
Fölveszi egy fő hún, ki Budával tartott.
 
 
 
n.325
Vitte, odanyújtá Etele királynak,
 
n.326
Némán háta megett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Náma javallással »
[törölt]
«
Háta mögött némán
Beszúrás
»
Némán háta megett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a többije állnak.
 
n.327
Megrázkodik a hős, markolat érintvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrázkódik a hős keze markolattól, »
Megrázkodik a hős, markolat-érintvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.328
De legott felszólal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hamar igy szólott »
De hamar megszólalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nagy körbe tekintvén :
 
 
 
n.329
Hun urak, mit néztek! ez csak az én tettem,
 
n.330
Megvan. Szigorún, de igazán büntettem.
 
n.331
Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre :
 
n.332
Nem vetem a multat
senkinek én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« néktek soha »
senkinek én
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szemre.
 
 
 
n.333
Hunok! Isten kardját emelem rá fenjen :
 
n.334
Mind a világvégig általa kimenjen
 
n.335
Népünk birodalma,
neve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« híre »
neve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, dicsősége! …
 
n.336
Örökkön örökké nem lesz soha
n
Jegyzet A költeményt befejező »Vége« régi verselők kettős értelmű szójátéka. Tolnai Vilmos számos hasonlót sorol elő a régi irodalomból. ( It., 1913. ) A sort egy — n — jelű közlő meg is toldta. (U. o.)
 
n.337
VÉGE.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap sarkában: Vsz. 84 + 730 814 Május 6-án 1863. (Előbb 7-nek volt írva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  TIZENKETTEDIK ÉNEK.  
  Buda halála.  
 
 
n.1
Már fészke fölött leng énekem ezúttal,
 
n.2
Buda forgó napja száll meredek rúddal,
 
n.3
Este van, este van … késő a madárnak :
 
n.4
Nem látjátok-e már, hogy' nőnek az
árnyak?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
árnyak !
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.5
Buda körül bús éj tornyosdik össze.
 
n.6
Hanem a sors útján csak pihenő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
lessz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lesz
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
e :
 
n.7
Új dalok,
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
uj
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dolgok
tolmácsai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fordulati »
tolmácsai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, jőnek,
 
n.8
Ha Isten erőt ád szegény éneklőnek.
 
 
 
n.9
Etelét említem : hova késik hadban :
 
n.10
Idejét vesztegli maga önként abban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szántszándékkal időt ő veszteget abban »
Idejét mulasztja
Beszúrás
Idejét vesztegli maga önként abból
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.11
Készántag azon van,
mi ürügyön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy akarva késsék (míg lehető) hogyha lehet »
[törölt]
«
mi ürüggyel késsék
Beszúrás
»
mi ürügyön késsék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.12
Rettegve haragja izzó kitörését.
 
 
 
n.13
Talán Buda megtér ildomosabb észre,
 
n.14
Tán pártja elporlik, (szakad
is már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imhol »
immár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
részre,)
 
n.15
Tán őmaga lelkét türelemmel győzi,
 
n.16
Csepprül a míg cseppre boszuját lefőzi.
 
 
 
n.17
Hamar a zendűlést odakinn elnyomta,
 
n.18
Csak félelem által ; vért keveset onta ;
 
n.19
Látatlan előzé iszonyú hadjárat :
 
n.20
Híre
hadat vert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csatát nyert »
hadat vert
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
meg, vőn be kaput s várat.
 
 
 
n.21
Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sok kulcs megijedve (bujdosik) hűtelen a zártól
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelének hódol, Eteléhez pártol,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ő pedig
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.22
Fogoly esett nagy szám, sarc
tetemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« is elég »
[törölt]
«
is vele
Beszúrás
»
tetemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, gazdag,
 
n.23
Túszt neki minden hely küldöze hódolva,
 
n.24
Városok utcáit taposta hatalma.
 
 
 
n.25
Ám adaját császár meg nem adá bérül,
 
n.26
Hallván ijedelmes rósz hírt Etelérül :
 
n.27
Hogy az ő országát hódítja magának,
 
n.28
Népével a húnok, mint urai, bánnak.
 
 
 
n.29
Üzené : túszt, foglyot
hamar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« neki »
hamar
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átaladjon,
 
n.30
Maga is országán többé ne maradjon,
 
n.31
Vigye hadát húnok lakozó földére :
 
n.32
Ugy áll neki császár, mit előbb igére.
 
 
 
n.33
Nagy büszke haraggal Etel erre lobban,
 
n.34
Igazán vagy színből? maga tudja jobban ;
 
n.35
Színből, igazán is : mert az neki sértő,
 
n.36
Hogy elébb átadja s várjon adóért ő !
 
 
 
n.37
De meg, Buda miatt késik vala, mondom,
 
n.38
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Keresve ürűgyet, nem lennie otthon »
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; —
 
n.39
Ifju seregét is
szoktatnia
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyakorolni »
szoktatnia
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell még :
 
n.40
Látja, hogy a harcban mily öröme telnék.
 
 
 
n.41
Nosza hát indítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nosza megindítja »
Nosza hát indítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, had-izenés nélkül,
 
n.42
Felel a császárnak mostoha vendégül :
 
n.43
Mély birodalmába, hét ágra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy birodalmába négy ágra »
Mély birodalmába, hét ágra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
betörvén
 
n.44
Omlik hada, mint ár, kavarog mint örvény.
 
 
 
n.45
Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget,
 
n.46
Füstben maga után von egész vidéket,
 
n.47
Kincsét kirabolja, népeit elhajtja,
 
n.48
Csak az üres
földnek gyász fenekét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« földet s vérnyomait »
földnek gyász fenekét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyja.
 
 
 
n.49
Tízszer — husszorosan az adót fölszedték,
 
n.50
Olly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Oly
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Olly
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
özön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tenger »
özön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zsákmány, mind' el se vihették,
 
n.51
Bíbornak először kopj a vala singi, —
 
n.52
Vagy elégett máglyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Azután meggyujták »
Vagy elégett máglyán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem vált ura senki.
 
 
 
n.53
Sűrü
követ által bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« követekkel bezzeg ajánlná »
követ által bezzeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követ által, bezzeg
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ajánlá már,
 
n.54
Maga veri följebb adaját a császár :
 
n.55
Ám Etelét ily szó találja süketnek,
 
n.56
Látnia szinét sem engedi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látni a szinét sem engedi »
[törölt]
«
Majd szinét sem hagyja
Beszúrás
»
Látnia szinét sem engedi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követnek.
 
 
 
n.57
Sőt a telet is már — Etele azt várja,
 
n.58
Míg maga hídat ver omló vizek árja :
 
n.59
Hogy büszke Bizáncnak kapuin
döngessen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zörgessen »
döngessen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
De az idő sorját, kell,
sorba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendbe »
sorba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kövessem.
 
 
 
n.61
Buda király
búsan ödöng vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (mostan) pedig búsan ödöng »
búsan ödöng vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
itthon,
 
n.62
Bástyái mögött sem érzi magát bizton,
 
n.63
Keleti
pusztákra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy síkra »
[törölt]
«
rónára
Beszúrás
»
[törölt]
«
sík földre
Beszúrás
»
pusztákra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúan néz ki,
 
n.64
Hogy mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Milyen »
Hogy mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy az ország s kicsiny az ő fészki.
 
 
 
n.65
Mint rácsba először befogott vadállat
 
n.66
Mozgásra elég tért s nyugtot se' találhat,
 
n.67
Jár fel-alá mindig, lép nehanyat s vissza,
 
n.68
Fejével a rácsot sikeretlen zúzza :
 
 
 
n.69
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
húnok fejedelme ;
 
n.70
Gyorsabban a testnél hánykódik az elme :
 
n.71
Ha űl is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik :
 
n.72
Ez nem pihen úgy se, álmába' viharzik.
 
 
 
n.73
Egy nap is, a várnak hogy
néz vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll vala »
néz vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ormán,
 
n.74
Egyedül a síkra
mélázva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézett le »
mélázva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mogorván,
 
n.75
Merre Budaszállás
lehetett a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lehetett a
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehetett, a
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
régi,
 
n.76
S homályban Etellak messzebbi vidéki:
 
 
 
n.77
Hirtelen az öklét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nagy hirtelen öklét
Hirtelen az öklét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üti homlokához,
 
n.78
Szeme összébb rándul, egy pontra sugároz,
 
n.79
Nem a levegőben — leikébe' van e pont,
 
n.80
Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond :
 
 
 
n.81
Mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Melly
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Isten az égből — te, Hadúr, ez eszmét,
 
n.82
Te adád most nékem, szánván Buda vesztét!
 
n.83
Vagy valaki, ébren — feledett álomban —
 
n.84
Mondta nekem? … Sőt te, te Hadur, e nyomban!
 
 
 
n.85
Mind a hunok tüstént körül
arcom'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aztat »
arcám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcom
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vennék,
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
elmondja, hogy az osztozásnál Budának a birodalom keleti része jutott, a Tiszától a Donig (Cap. II. 5.), de mialatt Attila nyugati hadjáratait vívta, Buda mégis a Dunaa jobb partján a régi várost —Aquincum (Sicambria) — melyet Attila a saját nevéről kívánt neveztetni, magáról Budának hívatta (Cap. III. 5.). Ezt Anonymus is tudja. Ez lett volna oka Etele haragjának, Buda halálának.
Arany
Arany János
e kicsinyes torzsalkodás helyett az egész eposz főmotívumához, a kardhoz köti, melyhez Attila a maga világbíró hatalmát kapcsolta, amely a kard elorzásával veszélybe került.
Kézai
Kézai Simon
nál »fratrem suum manibus propriis interfecit, proiici faciens corpus eius in Danubiam.« A krónikák még hozzátették: csellel, — fraudibus. A költő szépített Attila tettén, azzal, hogy egymaga megy be a várba, mi Riedlt Imre királyra emlékeztette, amint egyedül ment el fölkelő fia táborába. Ám Hadura Isten, ki a kardot adta, kimondja a végzetet Attliára és népére
 
n.86
Magam is, e karddal, győzhetetlen lennék,
 
n.87
Ha egyszer kezemet ráteszem a kardra,
 
n.88
Én, Buda király, mint Isten is akarta!
 
 
 
n.89
De ki lesz a bátor? … Ezt mondva, szemébe
 
n.90
Kanyaró ötlött fel, a Kanyaró népe,
n
Jegyzet Kanyarót és csapatát a költő úgy írja le, amint Ammianus Marcellinus a hunokat : szakálluk nem nő, arcukat bevagdalják, nyereg alatt puhítják a húst, örökös kóborlók. (
Loisch
Loisch János
nál, Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXI. 2.)
 
n.91
Mely, noha Budával táboroz egy-párton,
 
n.92
Nem szenvedik
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ottbenn
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Művek
 
ott benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, csak kívül az árkon.
 
 
 
n.93
Mert nem volt Kanyaró, feje, atyja nemnek,
 
n.94
Vezeti seprőjét húnnak, idegennek,
 
n.95
Ki barát és ellen földjén rabol, éget,
 
n.96
Ki apát anyát ölt, s aluvó vendéget.
 
 
 
n.97
Nem lakik
e banda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a had »
e banda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
soha sátorszinben,
 
n.98
Eső, hideg és hév feketíti színben,
 
n.99
Bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg ;
 
n.100
Nyerge az ágy s tűzhely, hús ez alatt fő meg.
 
 
 
n.101
Békében
(e hadnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezeknek »
(e hadnak)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nincsen soha béke)
 
n.102
Körül a szomszédság
búvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« e had »
búvó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menedéke,
 
n.103
Onnan idegent is, húnt is rabol átkul ;
 
n.104
Hadban elől ijjeszt,
mérföldnyire
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s »
mérföldnyire
n
Jegyzet (az S kitörölve)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
száguld.
 
 
 
n.105
Mostan Buda mellé, mint keselű, jöttek,
 
n.106
Díjul akasztófát s
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyt kikötöttek »
s aranyat kiköttek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.107
Azt hogy ne találják, ezt hogy ne veszitsék ; —
 
n.108
Kénytelen ámbár, de kellett a segitség.
 
 
 
n.109
Ily hadnak Buda most hívja fejét félre,
 
n.110
Vala ez a rútak iszonyúbb vezére :
 
n.111
Daliás
hún nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok »
hun nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közt nem akadt oly undok,
 
n.112
Hogy megközelítné amilyet elmondok.
 
 
 
n.113
Kulacsfeje szűkült, pisze orral, lappá
 
n.114
Tette a természet, s maga még rútabbá :
 
n.115
Késsel az ön húsát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kés-éllel az arcát »
Késsel maga
[törölt]
« önön »
az ön
Beszúrás
húsát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bemetélte arcán,
 
n.116
Hogy lenne ijesztő rettenetes harcán.
 
 
 
n.117
Szanaszélyel ritka,
müveletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zabolátlan »
müveletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
serték
 
n.118
Forradozott állát s ajakát kiverték,
 
n.119
Apró szeme
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kút pillog elé, fúrva »
mint kút csillog elő, szúrva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.120
Hangja ebugatás:
vakogó, nyers, durva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (oly) vakogó, oly durva »
vakogó, nyers, durva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.121
Ezzel Buda király ered íme szónak,
 
n.122
Félre mezőn híván, így mond Kanyarónak :
 
n.123
Meglátom, Kanyaró,
van-e hős sziv
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lakik-e sziv »
van-e hős szív
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
benned,
 
n.124
Etele sátrába, éjtszaka, bemenned.
 
 
 
n.125
Kard függ ott valahol, megismered erről :
 
n.126
(Hüvely atyjáé volt,
megmondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elmondta »
megmondta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: mi jelről)
 
n.127
Azt nekem orvúl te …
ha nekem elhoznád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ha nekem elhoznád »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.128
Aranyban-ezüstben elnyered a hasznát.
 
 
 
n.129
Megdöbbent Kanyaró,
gondola egy hosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallgat vala hosszan »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.130
De utóbb
fellángol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fellángolt »
fellángol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, merni nagyot,
rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rosszban »
rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.131
Szája vigyorgástól lön még iszonyúbbá,
 
n.132
Dísztelen ily szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Disztelenül szóra »
Dísztelen ily szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vonogatta csúffá :
 
 
 
n.133
Kard lesz : de
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nem bánom ; »
Kard lesz : de
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Kard lesz! de
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
aranyt adj, de sokat ; nem bánom ;
 
n.134
Hanem
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
asztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
osztán
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
aztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: pfh! pfh! … Etelét nem várom ;
 
n.135
Mert ha Etel itt kap, Hadur, az ebanyja,
 
n.136
Száz volna se' ment meg,
se maga sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
se maga sem
n
Jegyzet (vessző volt; kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kardja!
 
 
 
n.137
Menj, menj, gonosz!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Eredj, gonosz, »
Menj, menj, gonosz!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« innen »
Ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
n
Jegyzet (javítás, nem látni, mi fölött.)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
! Buda szól ijedten,
 
n.138
Mert félek agyon
sujt égő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üt zúgó »
sujt égő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyila itten,
 
n.139
Vagy az útban, a kit káromlani mertél ; —
 
n.140
Jutalmad azonban
megvetem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megkapom »
megvetem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a kardér'.
 
 
 
n.141
Még az nap Kanyaró osztja hadát szélyel,
 
n.142
Út nélküli úton
bújkál vele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szálinganak »
[törölt]
«
bújnak egész
Beszúrás
»
bujkál vele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjjel,
 
n.143
Napközben mocsaras helyeken meghúnynak,
 
n.144
Rettegve bosszúját minden igaz húnnak.
 
 
 
n.145
Harmadik éj a mint fordul ilyen napra,
 
n.146
Mind összeverődtek tornyos Etellakra,
 
n.147
Állítja vezérük ide-oda lesbe,
 
n.148
Útat előálmon egyedül keres be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga elő álmon ő utat keresve »
Útat előálmon egyedül keresve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.149
Krimhilda Etelnek szép nője azonban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a két vessző Sz., A., D. szövegében utóbb kikaparva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.150
Távoli férjéhez vala édes gondban,
 
n.151
Nem alutt, az álom
csak játszva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« játszódva »
[törölt]
«
repdesve
Beszúrás
»
csak játszva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kerülte,
 
n.152
Fohásza galambit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vágyban epedt lelkét »
[törölt]
« Sűrű sóhajtással »
Fohásza galambit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
férje után küldte.
 
 
 
n.153
Hattyu fehér teste forog a hab ágyon,
 
n.154
A lelke meg úszkál tenger hiu vágyon,
 
n.155
Apró pihegését únja Aladárnak ;
 
n.156
Körül éjsűrítő nagy kárpitos árnyak.
 
 
 
n.157
Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét ;
 
n.158
Megörül :
hirmondó!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hirmondó; »
hirmondó!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felugorva néz szét :
 
n.159
Etele tornácán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele sátrához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadi mént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (paripát) lovat ím »
hadi mént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kötött meg
 
n.160
Valaki … »
jaj! nem más
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(bizon) jaj nem más ?
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
édes uram
n
Jegyzet (kaparás fölött)
n
Jegyzet A lap szélén:
Jaj ! édes uram lesz, bizonyos a jött meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jött meg!«
 
 
 
n.161
Veti hamar leplét karcsu derekára,
 
n.162
Minden erén futkos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minden erét futván »
[törölt]
«
Bizseregvén benne
Beszúrás
»
Minden erén futkos
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerelem hangyája,
 
n.163
Függő folyosón át az urához indul,
 
n.164
De megáll rettenve útja közepin tul.
 
 
 
n.165
Idegen a férfi, dísztelen a termet,
 
n.166
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki a sátorból jő s paripáján termett »
Mely palotából jön s paripáján termett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.167
»Ki az ott,
ilyenkor?« — De nem is áll szónak ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilyenkor!? — Nem felel a szónak: »
ilyenkor!? — De nem is áll szónak:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.168
Vércse sikoltása
űzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vijjog
üzi
Beszúrás
»
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az asszonynak.
 
 
 
n.169
Tüstént aluvó őr, valamennyi, támad ;
 
n.170
Két ujján Kanyaró füttyent vala hármat,
 
n.171
Éh farkasi
oztán törnek elő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lesből törnek adott »
oztán törnek elő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jelre ;
 
n.172
Virrada sok alvó örökös éjjelre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És ira … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.173
Így sikerült vérben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikerült, véresen, »
így sikerült vérben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
verekedni,
 
n.174
De zsákmányt Kanyaró nem mer vala vetni ;
 
n.175
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Seregét elküldé a messzi határra »
[törölt]
«
Hadait széleszti a messzi határra
Beszúrás
»
Seregét oszlatja el, el, a határra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
n
Jegyzet kaparás fölött
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.176
Egyedül a kardot
viszi meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megvitte »
viszi meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budára.
 
 
 
n.177
Mellyet nagy örömmel Buda király másnap
 
n.178
Mutat elő s büszkén a többi tanácsnak,
 
n.179
Dicsekszik : az éjjel
csoda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csuda »
csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által nyerte ;
 
n.180
Jobban Etellakról tudják hazaszerte.
 
 
 
n.181
Mindenfele a hír onnan eredt szélyel,
 
n.182
Összetalálkozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összetalálkozik »
Összetalálkozván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda más hírével :
 
n.183
Hogy az Isten kardját csudaképen nyerte ; —
 
n.184
Nem hiszi
egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azt »
egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember neki, országszerte.
 
 
 
n.185
Sőt a maga pártja, az is elpártolna,
 
n.186
Etelétől immár menedék ha volna ;
 
n.187
Újult bizodalmát
öli halvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hamar öli »
öli halvány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kétség :
 
n.188
Így orozott kardban, vajh, lesz-e segítség!
 
 
 
n.189
Etelének is vün
n
Jegyzet Vün. Vive. Jogos régi forma.
hírt Hilda futára,
 
n.190
Mikor a kard eltünt, s hova tünt : Budára.
 
n.191
O — ja j ! … akkor látták (egy hangja se hallszott)
 
n.192
Sápadni először azt a piros arcot.
 
 
 
n.193
Elsápada, elhalt kisérteti zölddé,
 
n.194
Azután izzó vér sebesen megtölté,
 
n.195
Azután ültéből felrándula, tenni,
 
n.196
S dörmöge mély hangon : haza fogunk menni.
 
 
 
n.197
Követét császárnak hívatja magához,
 
n.198
Adaját hogy rakják, engedi, lábához,
 
n.199
Túszt neki és foglyot átaladat renddel,
 
n.200
Haza indúlásra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (S ) Indulni hadának »
Haza indúlásra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Haza indulásra
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
napot órát rendel.
 
 
 
n.201
S már, mint szele égi tüzes háborúnak,
 
n.202
Zúg jötte felől hír a haragos húnnak,
 
n.203
Mindenfele a nép
elképzeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« iszonyodik »
elképzeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s borzad
 
n.204
Budára szegényre az isszonyú rosszat.
 
 
 
n.205
Mint hegy ha szakadna, mint ég ha omolna,
 
n.206
Világ tengelye mint dűlőbe' ha volna :
 
n.207
Úgy képzeli a nép —
vagy mi nagyobb rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem tudja, mi rosszat »
vagy mi nagyobb rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.208
Etele haragja, Buda bűne hozhat.
 
 
 
n.209
Még útban eléje, urok elé, mennek
 
n.210
Sokan a fő húnok, fejei a nemnek,
 
n.211
De nem meri egy se Buda pártját fogni,
 
n.212
Etele szívébe könyörű szót lopni.
 
 
 
n.213
Detre is
ott van már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elhozta »
ott van már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kelleti hüségét,
 
n.214
(Átkozva magában Buda semmiségét.
 
n.215
Lelke a jövendőn szomorún kóvályog.)
 
n.216
S vele mind a többi idegen királyok.
 
 
 
n.217
Föl, Keveházának, seregét vezérli
 
n.218
Etele ;
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megáldoz : Százhalmot eléri »
s ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
n
Jegyzet (kivakarás fölé írva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.219
Buda új városnak fordul, folyam ellen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Duna folyam ellen Buda várnak fordul »
Buda uj városnak fordul, folyam ellen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.220
Téteny előfokján föltetszik az ellen.
 
 
 
n.221
Hamar, ezt meghallván, Buda kaput zárat,
 
n.222
Nagy körösztbálvánnyal segíti a zárat,
 
n.223
Dobogót felvonnak szédűletes árkán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hidat emel horgon, őrt falain járat, Sűrű sötét (tövis) nyillal tűzi meg a várat
Dobogót felvonnak szédületes árkán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.224
Nyíllal, kópiával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Nyiltól kópiától
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyillal, kopiával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tövises a párkány.
 
 
 
n.225
Hal úszva —
király mond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« reméllik »
[törölt]
«
ez árkon
Beszúrás
»
király mond
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— madár ha
repülve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
röpülve
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
repülve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.226
Ember fia
nem jő itt csuda nélkül be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondják — ide nem kerül be »
nem jő itt csuda nélkül be
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.227
Mert elfogy
előtte, akármi felől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az útja neki, bármerről »
előle, akármi felől
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jön,
 
n.228
És meghasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kettéhasad »
És meghasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a föld, bármerre kerüljön.
 
 
 
n.229
Etele azonban már nem vala távol,
 
n.230
Körül a hegységet megszállta hadával ;
 
n.231
Kapu elé mindjár' szót szólani küldött,
 
n.232
S nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
S nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hangon
alólrul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« alólrul »
alulról
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
alólrul
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszéle a küldött :
 
 
 
n.233
Buda király hol van? Álljon maga szónak. —
 
n.234
Etele küld engem, ura minden húnnak,
 
n.235
Seregével ott ím a
bérceket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hegyeket »
bérceket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
űli,
 
n.236
Ezt a madárfészket pöhölyre becsűli.
 
 
 
n.237
Hegyet az árkába onnanfölül ontat,
 
n.238
Falaid ormóján tapos országútat,
 
n.239
Valaki él
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ottben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
úgy tartsa, nem élne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgy tartsa, nem élne »
[törölt]
«
mintha nem is élne
Beszúrás
»
úgy tartsa, nem élne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.240
Fiúval az apját vetteti kardélre.
 
 
 
n.241
De ha Isten kardját meghozva, köszöntöd,
 
n.242
Kapuid, sarkából,
mély porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a földre »
mély porba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ledöntöd,
 
n.243
Egyszer ha
vonúl át városodon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapossa városodat »
vonúl át városodon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
népe :
 
n.244
Fogad utolszor még atyafi kedvébe.
 
 
 
n.245
Se kaput, sem kardot! — felelt Buda hévvel, —
 
n.246
Holt testemen át csak ha
bejő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« jön ide »
bejön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bejő
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
népével!
 
n.247
De,
ha esdő szóval maga hozzám jön be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint jó testvér maga kérni jön be »
[törölt]
«
mint jó testvér maga ide jön be
Beszúrás
»
ha esdő szóval maga hozzám jön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.248
Fogadom a pártost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fogadom még egyszer »
[törölt]
«
Visszaveszem ujra
Beszúrás
»
Fogadom a pártost
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
régi kegyelmembe.
 
 
 
n.249
Kaccanva Etele érti meg e választ :
 
n.250
Ha ha! . .
egy jó kardot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« és megy, kardot »
[törölt]
«
s ezzel kardot
Beszúrás
»
egy jó kardot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fegyveriből választ
 
n.251
S indúla, menőben derekára kötvén,
 
n.252
Mind az urak kérik, őt nyomba követvén.
 
 
 
n.253
Ne menjen! ez ármány ; Hadurra!
hová megy :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hová megy ? »
ez ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.254
Azok
ott nagy tábor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős tábor »
ott nagy tábor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; maga hős, de lám egy ; —
 
n.255
Esennen
n
Jegyzet Esennen. Esdőleg. Régi szép szó.
a hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« utána »
a hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
könt ősit érintik :
 
n.256
De szeme szikrái
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
De (király) szeme(i)
[törölt]
« villámi »
szikrái
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissza vadúl intik.
 
 
 
n.257
Jutva le a várhoz (mely Ó-Buda mostan),
 
n.258
Parancsola tüstént : nyíljék kapu ottan,
 
n.259
Hidat alá döntnek, kaput elé tárnak ;
 
n.260
Mögötte bezúdúl tengelye a zárnak.
 
 
 
n.261
Buda
pedig öccsét várja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« király amint (akkor) fenn áll »
pedig öccsét várja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala bástyán,
 
n.262
Messzire megrémült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrémült Etele »
Messzire megrémült
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vérszínü palástján,
 
n.263
Haja merevedni sisak alatt kezde,
 
n.264
Hálója
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Árnyéka »
Hálója
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
halálnak szemeit környezte.
 
 
 
n.265
Szólni akar — nem tud : hozzá ne eresszék,
 
n.266
Karddal ez egy embert odalenn elvesszék ;
 
n.267
De nem is voln’ aki e szóra királynak
 
n.268
Végezze parancsát : mint kőszobor állnak.
 
 
 
n.269
Amint közelebb jő, amint szeme villan,
 
n.270
Duzzad egész teste, majd rászakad ollyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arca, egész teste, mint förgeteg, ollyan »
Duzzad egész teste, majd rászakad, ollyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.271
Harag a nézése, harag a járása,
 
n.272
Szorul összébb köztük levegő nyilása :
 
 
 
n.273
Fegyvertelen az bár — szegény Buda elhűl,
 
n.274
Hamar Isten kardját rántja ki védelmül,
 
n.275
Önkintelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Önkénytelen »
Önkintelen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ádáz Etelétől ója,
 
n.276
Noha érzi eljött éltének utója.
 
 
 
n.277
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ott »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etel is, szó nélkül, csak ölü-sívással,
 
n.278
Ránt
ellene
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rája ki »
ellene
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szablyát ; küzdenek egymással ;
 
n.279
Messze a
viadal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kard (fegyver) — villám »
viadal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
késő zaja csattog ;
 
n.280
Nézi a két tábor, fölöttük, alattok.
 
 
 
n.281
Ott nem az Istenkard által Buda vivik,
 
n.282
(Kezében acélja csak acél
tudnillik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tudniillik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tudnillik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
;)
 
n.283
Emberül ő
harcolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vívott »
harcolt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
maga emberségén ;
 
n.284
Bajnok vala ifjan, s bús élete végén.
 
 
 
n.285
Harmadszeren a mint
zúdúltanak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« förmedtenek »
zúdultanak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
össze :
 
n.286
Etel Buda kardját kiröpité messze ;
 
n.287
Oda lőn az ; testét
veszni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látni »
veszni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyá hátul,
 
n.288
Megfutva
halálnak mereven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halála iszonyú »
halálnak mereven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcátul.
 
 
 
n.289
Még egyszer üvöltvén, Etele szökellik,
 
n.290
Vállközön a kardját belemártá mellig ;
 
n.291
Arccal, Buda ki volt, a porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arccal Buda király csak porban »
[törölt]
«
Arccal Buda esvén, a porba
Beszúrás
»
Arccal Buda ki volt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
merűle,
 
n.292
Iszonyú csendesség
fagya meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fagya (meg) be »
fagya meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
körűle.
 
 
 
n.293
Ám had ura Isten jól látva egéből,
 
n.294
Hunokért nagy könnyű csordúla szeméből ;
 
n.295
Jaj! betelik, mondá, már íme betelnek —
 
n.296
Népe jövendői
számlálva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« haragos »
számlálva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelnek.
 
 
 
n.297
Isten, alant földjén, ő lehetett volna ;
 
n.298
De nagy ily kísértés, földi halandóra —
 
n.299
Szólt ; és megnyugodott, könnyét letörölvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Kit anya szült, porrá . . .) Mond, és megnyugodott, szemeit törölvén »
Szólt, és megnyugodott, könnyét le törölvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.300
Hogy örök-állandó amaz erős törvény.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.301
Ezalatt tornyáról magas palotának
 
n.302
Rohan alá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Oda siet »
Rohan alá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hajh! már özvegye Budának ;
 
n.303
Szöghaja kígyóit
tépi, előlfutva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tépi előlfutva »
[törölt]
«
megtépdesi futva
Beszúrás
»
tépi, előlfutva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.304
S üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva :
 
 
 
n.305
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Krimhilda, kegyetlen ! »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ilda, kevély Hilda! Krimhilda kegyetlen!
 
n.306
Verjen meg az átok! ne maradj veretlen!
 
n.307
Soha te fiadnak örömét ne érjed!
 
n.308
Vesszen ki magostul vele gyilkos férjed!
 
 
 
n.309
Kínnal fiad elveszd, kínnal akit szültél :
 
n.310
De ne örülj akkor, mint akkor örültél!
 
n.311
Kit élnie szűltél : szűld szörnyű halálra! …
 
n.312
Jajgata, és mint holt, lerogyott urára.
 
 
 
n.313
Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán,
 
n.314
Össze a hős rendült neje nevét hallván,
 
n.315
Lába előtt,
vérből, néz vala egy pontot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« porban nézve egy vérpontot »
vérből, néz vala egy pontot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.316
Tompa sötét hangon! ily szavakat mondott :
 
 
 
n.317
Ne átkozd, iszonyú! nemj vétkes az ebben;
 
n.318
Ártatlan a gyermek az apai tettben.
 
n.319
Átkod Keveházból nem fogja kivájni …
 
n.320
Tora, temetése leszen ott királyi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyögve az asszony csak mélyebbre temette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Nyögdelve az asszony Buda véres teste
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arcát, (vadul sírtak) zokogának hölgyei mellette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Közé . . . arcát takará mélyebbre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Darab idő telt így »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Sírtak hölgyei mind
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.321
Búgással az asszony szemeit a sebbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Bugással az asszony Buda véres teste »
Búgással az asszony szemeit a sebbe
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.322
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Közzé könyes arcát temeté mélyebbre »
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.323
Sírtak hölgyei mind. Most a csuda-kardot
 
n.324
Fölveszi egy fő hún, ki Budával tartott.
 
 
 
n.325
Vitte, odanyújtá Etele királynak,
 
n.326
Némán háta megett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Náma javallással »
[törölt]
«
Háta mögött némán
Beszúrás
»
Némán háta megett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a többije állnak.
 
n.327
Megrázkodik a hős, markolat érintvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrázkódik a hős keze markolattól, »
Megrázkodik a hős, markolat-érintvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.328
De legott felszólal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hamar igy szólott »
De hamar megszólalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nagy körbe tekintvén :
 
 
 
n.329
Hun urak, mit néztek! ez csak az én tettem,
 
n.330
Megvan. Szigorún, de igazán büntettem.
 
n.331
Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre :
 
n.332
Nem vetem a multat
senkinek én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« néktek soha »
senkinek én
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szemre.
 
 
 
n.333
Hunok! Isten kardját emelem rá fenjen :
 
n.334
Mind a világvégig általa kimenjen
 
n.335
Népünk birodalma,
neve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« híre »
neve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, dicsősége! …
 
n.336
Örökkön örökké nem lesz soha
n
Jegyzet A költeményt befejező »Vége« régi verselők kettős értelmű szójátéka. Tolnai Vilmos számos hasonlót sorol elő a régi irodalomból. ( It., 1913. ) A sort egy — n — jelű közlő meg is toldta. (U. o.)
 
n.337
VÉGE.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap sarkában: Vsz. 84 + 730 814 Május 6-án 1863. (Előbb 7-nek volt írva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  TIZENKETTEDIK ÉNEK.  
  Buda halála.  
 
 
n.1
Már fészke fölött leng énekem ezúttal,
 
n.2
Buda forgó napja száll meredek rúddal,
 
n.3
Este van, este van … késő a madárnak :
 
n.4
Nem látjátok-e már, hogy' nőnek az
árnyak?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
árnyak !
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.5
Buda körül bús éj tornyosdik össze.
 
n.6
Hanem a sors útján csak pihenő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
lessz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lesz
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
e :
 
n.7
Új dalok,
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
uj
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dolgok
tolmácsai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fordulati »
tolmácsai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, jőnek,
 
n.8
Ha Isten erőt ád szegény éneklőnek.
 
 
 
n.9
Etelét említem : hova késik hadban :
 
n.10
Idejét vesztegli maga önként abban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szántszándékkal időt ő veszteget abban »
Idejét mulasztja
Beszúrás
Idejét vesztegli maga önként abból
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.11
Készántag azon van,
mi ürügyön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy akarva késsék (míg lehető) hogyha lehet »
[törölt]
«
mi ürüggyel késsék
Beszúrás
»
mi ürügyön késsék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.12
Rettegve haragja izzó kitörését.
 
 
 
n.13
Talán Buda megtér ildomosabb észre,
 
n.14
Tán pártja elporlik, (szakad
is már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imhol »
immár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
részre,)
 
n.15
Tán őmaga lelkét türelemmel győzi,
 
n.16
Csepprül a míg cseppre boszuját lefőzi.
 
 
 
n.17
Hamar a zendűlést odakinn elnyomta,
 
n.18
Csak félelem által ; vért keveset onta ;
 
n.19
Látatlan előzé iszonyú hadjárat :
 
n.20
Híre
hadat vert
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csatát nyert »
hadat vert
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
meg, vőn be kaput s várat.
 
 
 
n.21
Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sok kulcs megijedve (bujdosik) hűtelen a zártól
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etelének hódol, Eteléhez pártol,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ő pedig
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.22
Fogoly esett nagy szám, sarc
tetemes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« is elég »
[törölt]
«
is vele
Beszúrás
»
tetemes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, gazdag,
 
n.23
Túszt neki minden hely küldöze hódolva,
 
n.24
Városok utcáit taposta hatalma.
 
 
 
n.25
Ám adaját császár meg nem adá bérül,
 
n.26
Hallván ijedelmes rósz hírt Etelérül :
 
n.27
Hogy az ő országát hódítja magának,
 
n.28
Népével a húnok, mint urai, bánnak.
 
 
 
n.29
Üzené : túszt, foglyot
hamar
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« neki »
hamar
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átaladjon,
 
n.30
Maga is országán többé ne maradjon,
 
n.31
Vigye hadát húnok lakozó földére :
 
n.32
Ugy áll neki császár, mit előbb igére.
 
 
 
n.33
Nagy büszke haraggal Etel erre lobban,
 
n.34
Igazán vagy színből? maga tudja jobban ;
 
n.35
Színből, igazán is : mert az neki sértő,
 
n.36
Hogy elébb átadja s várjon adóért ő !
 
 
 
n.37
De meg, Buda miatt késik vala, mondom,
 
n.38
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Keresve ürűgyet, nem lennie otthon »
Haragban a lelke hömpölyög és gondon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; —
 
n.39
Ifju seregét is
szoktatnia
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyakorolni »
szoktatnia
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kell még :
 
n.40
Látja, hogy a harcban mily öröme telnék.
 
 
 
n.41
Nosza hát indítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nosza megindítja »
Nosza hát indítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, had-izenés nélkül,
 
n.42
Felel a császárnak mostoha vendégül :
 
n.43
Mély birodalmába, hét ágra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy birodalmába négy ágra »
Mély birodalmába, hét ágra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
betörvén
 
n.44
Omlik hada, mint ár, kavarog mint örvény.
 
 
 
n.45
Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget,
 
n.46
Füstben maga után von egész vidéket,
 
n.47
Kincsét kirabolja, népeit elhajtja,
 
n.48
Csak az üres
földnek gyász fenekét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« földet s vérnyomait »
földnek gyász fenekét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyja.
 
 
 
n.49
Tízszer — husszorosan az adót fölszedték,
 
n.50
Olly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Oly
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Olly
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
özön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tenger »
özön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zsákmány, mind' el se vihették,
 
n.51
Bíbornak először kopj a vala singi, —
 
n.52
Vagy elégett máglyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Azután meggyujták »
Vagy elégett máglyán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nem vált ura senki.
 
 
 
n.53
Sűrü
követ által bezzeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« követekkel bezzeg ajánlná »
követ által bezzeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követ által, bezzeg
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ajánlá már,
 
n.54
Maga veri följebb adaját a császár :
 
n.55
Ám Etelét ily szó találja süketnek,
 
n.56
Látnia szinét sem engedi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Látni a szinét sem engedi »
[törölt]
«
Majd szinét sem hagyja
Beszúrás
»
Látnia szinét sem engedi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követnek.
 
 
 
n.57
Sőt a telet is már — Etele azt várja,
 
n.58
Míg maga hídat ver omló vizek árja :
 
n.59
Hogy büszke Bizáncnak kapuin
döngessen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zörgessen »
döngessen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
De az idő sorját, kell,
sorba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rendbe »
sorba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kövessem.
 
 
 
n.61
Buda király
búsan ödöng vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (mostan) pedig búsan ödöng »
búsan ödöng vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
itthon,
 
n.62
Bástyái mögött sem érzi magát bizton,
 
n.63
Keleti
pusztákra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy síkra »
[törölt]
«
rónára
Beszúrás
»
[törölt]
«
sík földre
Beszúrás
»
pusztákra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szomorúan néz ki,
 
n.64
Hogy mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Milyen »
Hogy mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy az ország s kicsiny az ő fészki.
 
 
 
n.65
Mint rácsba először befogott vadállat
 
n.66
Mozgásra elég tért s nyugtot se' találhat,
 
n.67
Jár fel-alá mindig, lép nehanyat s vissza,
 
n.68
Fejével a rácsot sikeretlen zúzza :
 
 
 
n.69
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Úgy, falai közt, jár
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
húnok fejedelme ;
 
n.70
Gyorsabban a testnél hánykódik az elme :
 
n.71
Ha űl is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik :
 
n.72
Ez nem pihen úgy se, álmába' viharzik.
 
 
 
n.73
Egy nap is, a várnak hogy
néz vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« áll vala »
néz vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ormán,
 
n.74
Egyedül a síkra
mélázva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézett le »
mélázva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mogorván,
 
n.75
Merre Budaszállás
lehetett a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lehetett a
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehetett, a
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
régi,
 
n.76
S homályban Etellak messzebbi vidéki:
 
 
 
n.77
Hirtelen az öklét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nagy hirtelen öklét
Hirtelen az öklét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
üti homlokához,
 
n.78
Szeme összébb rándul, egy pontra sugároz,
 
n.79
Nem a levegőben — leikébe' van e pont,
 
n.80
Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond :
 
 
 
n.81
Mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Melly
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Isten az égből — te, Hadúr, ez eszmét,
 
n.82
Te adád most nékem, szánván Buda vesztét!
 
n.83
Vagy valaki, ébren — feledett álomban —
 
n.84
Mondta nekem? … Sőt te, te Hadur, e nyomban!
 
 
 
n.85
Mind a hunok tüstént körül
arcom'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aztat »
arcám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcom
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vennék,
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
elmondja, hogy az osztozásnál Budának a birodalom keleti része jutott, a Tiszától a Donig (Cap. II. 5.), de mialatt Attila nyugati hadjáratait vívta, Buda mégis a Dunaa jobb partján a régi várost —Aquincum (Sicambria) — melyet Attila a saját nevéről kívánt neveztetni, magáról Budának hívatta (Cap. III. 5.). Ezt Anonymus is tudja. Ez lett volna oka Etele haragjának, Buda halálának.
Arany
Arany János
e kicsinyes torzsalkodás helyett az egész eposz főmotívumához, a kardhoz köti, melyhez Attila a maga világbíró hatalmát kapcsolta, amely a kard elorzásával veszélybe került.
Kézai
Kézai Simon
nál »fratrem suum manibus propriis interfecit, proiici faciens corpus eius in Danubiam.« A krónikák még hozzátették: csellel, — fraudibus. A költő szépített Attila tettén, azzal, hogy egymaga megy be a várba, mi Riedlt Imre királyra emlékeztette, amint egyedül ment el fölkelő fia táborába. Ám Hadura Isten, ki a kardot adta, kimondja a végzetet Attliára és népére
 
n.86
Magam is, e karddal, győzhetetlen lennék,
 
n.87
Ha egyszer kezemet ráteszem a kardra,
 
n.88
Én, Buda király, mint Isten is akarta!
 
 
 
n.89
De ki lesz a bátor? … Ezt mondva, szemébe
 
n.90
Kanyaró ötlött fel, a Kanyaró népe,
n
Jegyzet Kanyarót és csapatát a költő úgy írja le, amint Ammianus Marcellinus a hunokat : szakálluk nem nő, arcukat bevagdalják, nyereg alatt puhítják a húst, örökös kóborlók. (
Loisch
Loisch János
nál, Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXI. 2.)
 
n.91
Mely, noha Budával táboroz egy-párton,
 
n.92
Nem szenvedik
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ottbenn
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Összes Művek
 
ott benn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, csak kívül az árkon.
 
 
 
n.93
Mert nem volt Kanyaró, feje, atyja nemnek,
 
n.94
Vezeti seprőjét húnnak, idegennek,
 
n.95
Ki barát és ellen földjén rabol, éget,
 
n.96
Ki apát anyát ölt, s aluvó vendéget.
 
 
 
n.97
Nem lakik
e banda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a had »
e banda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
soha sátorszinben,
 
n.98
Eső, hideg és hév feketíti színben,
 
n.99
Bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg ;
 
n.100
Nyerge az ágy s tűzhely, hús ez alatt fő meg.
 
 
 
n.101
Békében
(e hadnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezeknek »
(e hadnak)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nincsen soha béke)
 
n.102
Körül a szomszédság
búvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« e had »
búvó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menedéke,
 
n.103
Onnan idegent is, húnt is rabol átkul ;
 
n.104
Hadban elől ijjeszt,
mérföldnyire
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s »
mérföldnyire
n
Jegyzet (az S kitörölve)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
száguld.
 
 
 
n.105
Mostan Buda mellé, mint keselű, jöttek,
 
n.106
Díjul akasztófát s
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyt kikötöttek »
s aranyat kiköttek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
aranyt kikötöttek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.107
Azt hogy ne találják, ezt hogy ne veszitsék ; —
 
n.108
Kénytelen ámbár, de kellett a segitség.
 
 
 
n.109
Ily hadnak Buda most hívja fejét félre,
 
n.110
Vala ez a rútak iszonyúbb vezére :
 
n.111
Daliás
hún nép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hunok »
hun nép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
közt nem akadt oly undok,
 
n.112
Hogy megközelítné amilyet elmondok.
 
 
 
n.113
Kulacsfeje szűkült, pisze orral, lappá
 
n.114
Tette a természet, s maga még rútabbá :
 
n.115
Késsel az ön húsát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kés-éllel az arcát »
Késsel maga
[törölt]
« önön »
az ön
Beszúrás
húsát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bemetélte arcán,
 
n.116
Hogy lenne ijesztő rettenetes harcán.
 
 
 
n.117
Szanaszélyel ritka,
müveletlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zabolátlan »
müveletlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
serték
 
n.118
Forradozott állát s ajakát kiverték,
 
n.119
Apró szeme
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mint kút pillog elé, fúrva »
mint kút csillog elő, szúrva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kútból csillog elé, szúrva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.120
Hangja ebugatás:
vakogó, nyers, durva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (oly) vakogó, oly durva »
vakogó, nyers, durva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.121
Ezzel Buda király ered íme szónak,
 
n.122
Félre mezőn híván, így mond Kanyarónak :
 
n.123
Meglátom, Kanyaró,
van-e hős sziv
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lakik-e sziv »
van-e hős szív
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
benned,
 
n.124
Etele sátrába, éjtszaka, bemenned.
 
 
 
n.125
Kard függ ott valahol, megismered erről :
 
n.126
(Hüvely atyjáé volt,
megmondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elmondta »
megmondta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
: mi jelről)
 
n.127
Azt nekem orvúl te …
ha nekem elhoznád
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ha nekem elhoznád »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.128
Aranyban-ezüstben elnyered a hasznát.
 
 
 
n.129
Megdöbbent Kanyaró,
gondola egy hosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallgat vala hosszan »
ha nekem elhoznád
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.130
De utóbb
fellángol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fellángolt »
fellángol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, merni nagyot,
rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rosszban »
rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.131
Szája vigyorgástól lön még iszonyúbbá,
 
n.132
Dísztelen ily szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Disztelenül szóra »
Dísztelen ily szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vonogatta csúffá :
 
 
 
n.133
Kard lesz : de
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nem bánom ; »
Kard lesz : de
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Kard lesz! de
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
aranyt adj, de sokat ; nem bánom ;
 
n.134
Hanem
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
asztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
osztán
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
aztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
: pfh! pfh! … Etelét nem várom ;
 
n.135
Mert ha Etel itt kap, Hadur, az ebanyja,
 
n.136
Száz volna se' ment meg,
se maga sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
se maga sem
n
Jegyzet (vessző volt; kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kardja!
 
 
 
n.137
Menj, menj, gonosz!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Eredj, gonosz, »
Menj, menj, gonosz!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« innen »
Ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ármány
n
Jegyzet (javítás, nem látni, mi fölött.)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
! Buda szól ijedten,
 
n.138
Mert félek agyon
sujt égő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üt zúgó »
sujt égő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyila itten,
 
n.139
Vagy az útban, a kit káromlani mertél ; —
 
n.140
Jutalmad azonban
megvetem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megkapom »
megvetem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a kardér'.
 
 
 
n.141
Még az nap Kanyaró osztja hadát szélyel,
 
n.142
Út nélküli úton
bújkál vele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szálinganak »
[törölt]
«
bújnak egész
Beszúrás
»
bujkál vele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éjjel,
 
n.143
Napközben mocsaras helyeken meghúnynak,
 
n.144
Rettegve bosszúját minden igaz húnnak.
 
 
 
n.145
Harmadik éj a mint fordul ilyen napra,
 
n.146
Mind összeverődtek tornyos Etellakra,
 
n.147
Állítja vezérük ide-oda lesbe,
 
n.148
Útat előálmon egyedül keres be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga elő álmon ő utat keresve »
Útat előálmon egyedül keresve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.149
Krimhilda Etelnek szép nője azonban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a két vessző Sz., A., D. szövegében utóbb kikaparva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.150
Távoli férjéhez vala édes gondban,
 
n.151
Nem alutt, az álom
csak játszva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« játszódva »
[törölt]
«
repdesve
Beszúrás
»
csak játszva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kerülte,
 
n.152
Fohásza galambit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Vágyban epedt lelkét »
[törölt]
« Sűrű sóhajtással »
Fohásza galambit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
férje után küldte.
 
 
 
n.153
Hattyu fehér teste forog a hab ágyon,
 
n.154
A lelke meg úszkál tenger hiu vágyon,
 
n.155
Apró pihegését únja Aladárnak ;
 
n.156
Körül éjsűrítő nagy kárpitos árnyak.
 
 
 
n.157
Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét ;
 
n.158
Megörül :
hirmondó!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hirmondó; »
hirmondó!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
felugorva néz szét :
 
n.159
Etele tornácán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele sátrához
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadi mént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (paripát) lovat ím »
hadi mént
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kötött meg
 
n.160
Valaki … »
jaj! nem más
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(bizon) jaj nem más ?
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
édes uram
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
édes uram
n
Jegyzet (kaparás fölött)
n
Jegyzet A lap szélén:
Jaj ! édes uram lesz, bizonyos a jött meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jött meg!«
 
 
 
n.161
Veti hamar leplét karcsu derekára,
 
n.162
Minden erén futkos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minden erét futván »
[törölt]
«
Bizseregvén benne
Beszúrás
»
Minden erén futkos
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerelem hangyája,
 
n.163
Függő folyosón át az urához indul,
 
n.164
De megáll rettenve útja közepin tul.
 
 
 
n.165
Idegen a férfi, dísztelen a termet,
 
n.166
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki a sátorból jő s paripáján termett »
Mely palotából jön s paripáján termett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mely palotából jön s lova hátán termett
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.167
»Ki az ott,
ilyenkor?« — De nem is áll szónak ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ilyenkor!? — Nem felel a szónak: »
ilyenkor!? — De nem is áll szónak:
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.168
Vércse sikoltása
űzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vijjog
üzi
Beszúrás
»
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az asszonynak.
 
 
 
n.169
Tüstént aluvó őr, valamennyi, támad ;
 
n.170
Két ujján Kanyaró füttyent vala hármat,
 
n.171
Éh farkasi
oztán törnek elő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lesből törnek adott »
oztán törnek elő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jelre ;
 
n.172
Virrada sok alvó örökös éjjelre.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És ira … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.173
Így sikerült vérben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sikerült, véresen, »
így sikerült vérben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
verekedni,
 
n.174
De zsákmányt Kanyaró nem mer vala vetni ;
 
n.175
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Seregét elküldé a messzi határra »
[törölt]
«
Hadait széleszti a messzi határra
Beszúrás
»
Seregét oszlatja el, el, a határra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Seregét oszlatja: el, el, a határra!
n
Jegyzet kaparás fölött
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.176
Egyedül a kardot
viszi meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megvitte »
viszi meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Budára.
 
 
 
n.177
Mellyet nagy örömmel Buda király másnap
 
n.178
Mutat elő s büszkén a többi tanácsnak,
 
n.179
Dicsekszik : az éjjel
csoda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csuda »
csoda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
által nyerte ;
 
n.180
Jobban Etellakról tudják hazaszerte.
 
 
 
n.181
Mindenfele a hír onnan eredt szélyel,
 
n.182
Összetalálkozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összetalálkozik »
Összetalálkozván
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda más hírével :
 
n.183
Hogy az Isten kardját csudaképen nyerte ; —
 
n.184
Nem hiszi
egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azt »
egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ember neki, országszerte.
 
 
 
n.185
Sőt a maga pártja, az is elpártolna,
 
n.186
Etelétől immár menedék ha volna ;
 
n.187
Újult bizodalmát
öli halvány
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hamar öli »
öli halvány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kétség :
 
n.188
Így orozott kardban, vajh, lesz-e segítség!
 
 
 
n.189
Etelének is vün
n
Jegyzet Vün. Vive. Jogos régi forma.
hírt Hilda futára,
 
n.190
Mikor a kard eltünt, s hova tünt : Budára.
 
n.191
O — ja j ! … akkor látták (egy hangja se hallszott)
 
n.192
Sápadni először azt a piros arcot.
 
 
 
n.193
Elsápada, elhalt kisérteti zölddé,
 
n.194
Azután izzó vér sebesen megtölté,
 
n.195
Azután ültéből felrándula, tenni,
 
n.196
S dörmöge mély hangon : haza fogunk menni.
 
 
 
n.197
Követét császárnak hívatja magához,
 
n.198
Adaját hogy rakják, engedi, lábához,
 
n.199
Túszt neki és foglyot átaladat renddel,
 
n.200
Haza indúlásra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (S ) Indulni hadának »
Haza indúlásra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Haza indulásra
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
napot órát rendel.
 
 
 
n.201
S már, mint szele égi tüzes háborúnak,
 
n.202
Zúg jötte felől hír a haragos húnnak,
 
n.203
Mindenfele a nép
elképzeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« iszonyodik »
elképzeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
s borzad
 
n.204
Budára szegényre az isszonyú rosszat.
 
 
 
n.205
Mint hegy ha szakadna, mint ég ha omolna,
 
n.206
Világ tengelye mint dűlőbe' ha volna :
 
n.207
Úgy képzeli a nép —
vagy mi nagyobb rosszat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nem tudja, mi rosszat »
vagy mi nagyobb rosszat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.208
Etele haragja, Buda bűne hozhat.
 
 
 
n.209
Még útban eléje, urok elé, mennek
 
n.210
Sokan a fő húnok, fejei a nemnek,
 
n.211
De nem meri egy se Buda pártját fogni,
 
n.212
Etele szívébe könyörű szót lopni.
 
 
 
n.213
Detre is
ott van már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elhozta »
ott van már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kelleti hüségét,
 
n.214
(Átkozva magában Buda semmiségét.
 
n.215
Lelke a jövendőn szomorún kóvályog.)
 
n.216
S vele mind a többi idegen királyok.
 
 
 
n.217
Föl, Keveházának, seregét vezérli
 
n.218
Etele ;
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megáldoz : Százhalmot eléri »
s ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ott áldoz ; Érdet nyomon éri,
n
Jegyzet (kivakarás fölé írva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.219
Buda új városnak fordul, folyam ellen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Duna folyam ellen Buda várnak fordul »
Buda uj városnak fordul, folyam ellen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.220
Téteny előfokján föltetszik az ellen.
 
 
 
n.221
Hamar, ezt meghallván, Buda kaput zárat,
 
n.222
Nagy körösztbálvánnyal segíti a zárat,
 
n.223
Dobogót felvonnak szédűletes árkán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hidat emel horgon, őrt falain járat, Sűrű sötét (tövis) nyillal tűzi meg a várat
Dobogót felvonnak szédületes árkán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.224
Nyíllal, kópiával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Nyiltól kópiától
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyillal, kopiával
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tövises a párkány.
 
 
 
n.225
Hal úszva —
király mond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« reméllik »
[törölt]
«
ez árkon
Beszúrás
»
király mond
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— madár ha
repülve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
röpülve
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
repülve
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.226
Ember fia
nem jő itt csuda nélkül be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondják — ide nem kerül be »
nem jő itt csuda nélkül be
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.227
Mert elfogy
előtte, akármi felől
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az útja neki, bármerről »
előle, akármi felől
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jön,
 
n.228
És meghasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kettéhasad »
És meghasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a föld, bármerre kerüljön.
 
 
 
n.229
Etele azonban már nem vala távol,
 
n.230
Körül a hegységet megszállta hadával ;
 
n.231
Kapu elé mindjár' szót szólani küldött,
 
n.232
S nagy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
S nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hangon
alólrul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« alólrul »
alulról
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
alólrul
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszéle a küldött :
 
 
 
n.233
Buda király hol van? Álljon maga szónak. —
 
n.234
Etele küld engem, ura minden húnnak,
 
n.235
Seregével ott ím a
bérceket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hegyeket »
bérceket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
űli,
 
n.236
Ezt a madárfészket pöhölyre becsűli.
 
 
 
n.237
Hegyet az árkába onnanfölül ontat,
 
n.238
Falaid ormóján tapos országútat,
 
n.239
Valaki él
ottbenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ottben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
úgy tartsa, nem élne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgy tartsa, nem élne »
[törölt]
«
mintha nem is élne
Beszúrás
»
úgy tartsa, nem élne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.240
Fiúval az apját vetteti kardélre.
 
 
 
n.241
De ha Isten kardját meghozva, köszöntöd,
 
n.242
Kapuid, sarkából,
mély porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a földre »
mély porba
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ledöntöd,
 
n.243
Egyszer ha
vonúl át városodon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tapossa városodat »
vonúl át városodon
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
népe :
 
n.244
Fogad utolszor még atyafi kedvébe.
 
 
 
n.245
Se kaput, sem kardot! — felelt Buda hévvel, —
 
n.246
Holt testemen át csak ha
bejő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« jön ide »
bejön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
bejő
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
népével!
 
n.247
De,
ha esdő szóval maga hozzám jön be
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mint jó testvér maga kérni jön be »
[törölt]
«
mint jó testvér maga ide jön be
Beszúrás
»
ha esdő szóval maga hozzám jön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.248
Fogadom a pártost
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fogadom még egyszer »
[törölt]
«
Visszaveszem ujra
Beszúrás
»
Fogadom a pártost
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
régi kegyelmembe.
 
 
 
n.249
Kaccanva Etele érti meg e választ :
 
n.250
Ha ha! . .
egy jó kardot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« és megy, kardot »
[törölt]
«
s ezzel kardot
Beszúrás
»
egy jó kardot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fegyveriből választ
 
n.251
S indúla, menőben derekára kötvén,
 
n.252
Mind az urak kérik, őt nyomba követvén.
 
 
 
n.253
Ne menjen! ez ármány ; Hadurra!
hová megy :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hová megy ? »
ez ármány
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.254
Azok
ott nagy tábor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős tábor »
ott nagy tábor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
; maga hős, de lám egy ; —
 
n.255
Esennen
n
Jegyzet Esennen. Esdőleg. Régi szép szó.
a hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« utána »
a hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
könt ősit érintik :
 
n.256
De szeme szikrái
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
De (király) szeme(i)
[törölt]
« villámi »
szikrái
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissza vadúl intik.
 
 
 
n.257
Jutva le a várhoz (mely Ó-Buda mostan),
 
n.258
Parancsola tüstént : nyíljék kapu ottan,
 
n.259
Hidat alá döntnek, kaput elé tárnak ;
 
n.260
Mögötte bezúdúl tengelye a zárnak.
 
 
 
n.261
Buda
pedig öccsét várja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« király amint (akkor) fenn áll »
pedig öccsét várja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala bástyán,
 
n.262
Messzire megrémült
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrémült Etele »
Messzire megrémült
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vérszínü palástján,
 
n.263
Haja merevedni sisak alatt kezde,
 
n.264
Hálója
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Árnyéka »
Hálója
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
halálnak szemeit környezte.
 
 
 
n.265
Szólni akar — nem tud : hozzá ne eresszék,
 
n.266
Karddal ez egy embert odalenn elvesszék ;
 
n.267
De nem is voln’ aki e szóra királynak
 
n.268
Végezze parancsát : mint kőszobor állnak.
 
 
 
n.269
Amint közelebb jő, amint szeme villan,
 
n.270
Duzzad egész teste, majd rászakad ollyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arca, egész teste, mint förgeteg, ollyan »
Duzzad egész teste, majd rászakad, ollyan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.271
Harag a nézése, harag a járása,
 
n.272
Szorul összébb köztük levegő nyilása :
 
 
 
n.273
Fegyvertelen az bár — szegény Buda elhűl,
 
n.274
Hamar Isten kardját rántja ki védelmül,
 
n.275
Önkintelen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Önkénytelen »
Önkintelen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ádáz Etelétől ója,
 
n.276
Noha érzi eljött éltének utója.
 
 
 
n.277
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ott »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etel is, szó nélkül, csak ölü-sívással,
 
n.278
Ránt
ellene
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rája ki »
ellene
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szablyát ; küzdenek egymással ;
 
n.279
Messze a
viadal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kard (fegyver) — villám »
viadal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
késő zaja csattog ;
 
n.280
Nézi a két tábor, fölöttük, alattok.
 
 
 
n.281
Ott nem az Istenkard által Buda vivik,
 
n.282
(Kezében acélja csak acél
tudnillik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tudniillik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tudnillik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
;)
 
n.283
Emberül ő
harcolt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vívott »
harcolt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
maga emberségén ;
 
n.284
Bajnok vala ifjan, s bús élete végén.
 
 
 
n.285
Harmadszeren a mint
zúdúltanak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« förmedtenek »
zúdultanak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
össze :
 
n.286
Etel Buda kardját kiröpité messze ;
 
n.287
Oda lőn az ; testét
veszni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« látni »
veszni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hagyá hátul,
 
n.288
Megfutva
halálnak mereven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halála iszonyú »
halálnak mereven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
arcátul.
 
 
 
n.289
Még egyszer üvöltvén, Etele szökellik,
 
n.290
Vállközön a kardját belemártá mellig ;
 
n.291
Arccal, Buda ki volt, a porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arccal Buda király csak porban »
[törölt]
«
Arccal Buda esvén, a porba
Beszúrás
»
Arccal Buda ki volt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
merűle,
 
n.292
Iszonyú csendesség
fagya meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fagya (meg) be »
fagya meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
körűle.
 
 
 
n.293
Ám had ura Isten jól látva egéből,
 
n.294
Hunokért nagy könnyű csordúla szeméből ;
 
n.295
Jaj! betelik, mondá, már íme betelnek —
 
n.296
Népe jövendői
számlálva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« haragos »
számlálva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etelnek.
 
 
 
n.297
Isten, alant földjén, ő lehetett volna ;
 
n.298
De nagy ily kísértés, földi halandóra —
 
n.299
Szólt ; és megnyugodott, könnyét letörölvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Kit anya szült, porrá . . .) Mond, és megnyugodott, szemeit törölvén »
Szólt, és megnyugodott, könnyét le törölvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.300
Hogy örök-állandó amaz erős törvény.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (helye üresen volt hagyva; e két sor későbbi beírás)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.301
Ezalatt tornyáról magas palotának
 
n.302
Rohan alá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Oda siet »
Rohan alá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hajh! már özvegye Budának ;
 
n.303
Szöghaja kígyóit
tépi, előlfutva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tépi előlfutva »
[törölt]
«
megtépdesi futva
Beszúrás
»
tépi, előlfutva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.304
S üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva :
 
 
 
n.305
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Krimhilda, kegyetlen ! »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ilda, kevély Hilda! Krimhilda kegyetlen!
 
n.306
Verjen meg az átok! ne maradj veretlen!
 
n.307
Soha te fiadnak örömét ne érjed!
 
n.308
Vesszen ki magostul vele gyilkos férjed!
 
 
 
n.309
Kínnal fiad elveszd, kínnal akit szültél :
 
n.310
De ne örülj akkor, mint akkor örültél!
 
n.311
Kit élnie szűltél : szűld szörnyű halálra! …
 
n.312
Jajgata, és mint holt, lerogyott urára.
 
 
 
n.313
Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán,
 
n.314
Össze a hős rendült neje nevét hallván,
 
n.315
Lába előtt,
vérből, néz vala egy pontot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« porban nézve egy vérpontot »
vérből, néz vala egy pontot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.316
Tompa sötét hangon! ily szavakat mondott :
 
 
 
n.317
Ne átkozd, iszonyú! nemj vétkes az ebben;
 
n.318
Ártatlan a gyermek az apai tettben.
 
n.319
Átkod Keveházból nem fogja kivájni …
 
n.320
Tora, temetése leszen ott királyi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nyögve az asszony csak mélyebbre temette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Nyögdelve az asszony Buda véres teste
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Arcát, (vadul sírtak) zokogának hölgyei mellette »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Közé . . . arcát takará mélyebbre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Darab idő telt így »
n
Jegyzet (a lap szélén)
Sírtak hölgyei mind
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.321
Búgással az asszony szemeit a sebbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Bugással az asszony Buda véres teste »
Búgással az asszony szemeit a sebbe
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.322
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a lap szélén)
[törölt]
« Közzé könyes arcát temeté mélyebbre »
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre ;
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.323
Sírtak hölgyei mind. Most a csuda-kardot
 
n.324
Fölveszi egy fő hún, ki Budával tartott.
 
 
 
n.325
Vitte, odanyújtá Etele királynak,
 
n.326
Némán háta megett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Náma javallással »
[törölt]
«
Háta mögött némán
Beszúrás
»
Némán háta megett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a többije állnak.
 
n.327
Megrázkodik a hős, markolat érintvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megrázkódik a hős keze markolattól, »
Megrázkodik a hős, markolat-érintvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.328
De legott felszólal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De hamar igy szólott »
De hamar megszólalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, nagy körbe tekintvén :
 
 
 
n.329
Hun urak, mit néztek! ez csak az én tettem,
 
n.330
Megvan. Szigorún, de igazán büntettem.
 
n.331
Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre :
 
n.332
Nem vetem a multat
senkinek én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« néktek soha »
senkinek én
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szemre.
 
 
 
n.333
Hunok! Isten kardját emelem rá fenjen :
 
n.334
Mind a világvégig általa kimenjen
 
n.335
Népünk birodalma,
neve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« híre »
neve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, dicsősége! …
 
n.336
Örökkön örökké nem lesz soha
n
Jegyzet A költeményt befejező »Vége« régi verselők kettős értelmű szójátéka. Tolnai Vilmos számos hasonlót sorol elő a régi irodalomból. ( It., 1913. ) A sort egy — n — jelű közlő meg is toldta. (U. o.)
 
n.337
VÉGE.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap sarkában: Vsz. 84 + 730 814 Május 6-án 1863. (Előbb 7-nek volt írva.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  TIZENKETTEDIK ÉNEK.  
  Buda halála.  
 
 
n.1
Már fészke fölött leng énekem ezúttal,
 
n.2
Buda forgó napja száll meredek rúddal,
 
n.3
Este van, este van … késő a madárnak :
 
n.4
Nem látjátok-e már, hogy' nőnek az
árnyak?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
árnyak !
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.5
Buda körül bús éj tornyosdik össze.
 
n.6
Hanem a sors útján csak pihenő
lessz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
lessz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lesz
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
e :
 
n.7
Új dalok,
új
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
uj
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
dolgok
tolmácsai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fordulati »
tolmácsai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, jőnek,
 
n.8
Ha Isten erőt ád szegény éneklőnek.
 
 
 
n.9
Etelét említem : hova késik hadban :
 
n.10
Idejét vesztegli maga önként abban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szántszándékkal időt ő veszteget abban »
Idejét mulasztja
Beszúrás
Idejét vesztegli maga önként abból
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.11
Készántag azon van,
mi ürügyön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy akarva késsék (míg lehető) hogyha lehet »
[törölt]
«